Klasifikace procesní analýzy: inline, online, atline, offline

NIRS Process analysis