Farmaceutický výrobní proces

Mokré chemické a spektroskopické metody monitorování procesů

Výkonná analýza v procesu

S moderní metodou iontové analýzy jsou spolehlivé výsledky analýzy a spektroskopie určeny přímo v procesu: měření pH, vodivost, oxidačně-redukčního potenciálu a TOC stejně jako (Karl-Fischerova metoda), titrační fotometricky, měření iontově selektivní elektrody, iontová chromatografie, voltammetrie, NIRS a Ramanovy spektroskopie.

Jsme Vaším inline, on-line a atline specialistou s více než 40 letou zkušeností. Široký program procesních analyzátorů a příprava vzorků systémů pro velké spektrum aplikací ve farmaceutickém průmyslu čeká jen na Vás. 

> Čtěte více 

Přístup k reálnemu času: NIRS

PAT a QbD – s NIRS při hledání nejlepší ze všech metod

Stanoveným cílem FDA je snížit čas potřebný pro vývoj nových léčiv, za výrazného zlepšování kvality ve stejné době. Tento požadavek lze splnit pouze s analytickými technikami, které sledují celý proces - od vstupních surovin přes proces samotný až po konečnou kontrolu. K dosažení tohoto cíle jsou zapotřebí dokonalé PAT senzory, které umožňují "živé" sledování výrobního procesu. NIRS je technika, která to umožňuje. Inline senzor sleduje kvalitu produktu v reálném čase, co snižuje celkové náklady.

Soubory ke stažení

Sledování procesu: Granulace a sušení

Snížení obsahu vody ve farmaceutickém prášku v průběhu času 

Klíčovým výrobním procesem ve farmaceutickém průmyslu je postup granulace a sušení pro prášky, co umožňuje stisknout prášek do tablet na prvním místě. NIRS je metodou pro stanovení reakčního koncového bodu, kdy je lisovatelnost v optimálním místě. Sondy v sušárně nebo granulátoru umožňují sledovat proces v reálném čase. To snižuje dobu trvání procesu a tím zvyšuje sušení a granulační kapacitu systému. Současně se minimalizují odchylky od požadovaných hodnot. Kalibrační model používá Karl Fischer titrace jako referenční metodu pro stanovení obsahu vody.  

Downloads

Webinář: NIRS

PAT nástroj od identifikace surového materiálu až po sledování procesu

Implementace FDA’s PAT a QbD iniciativ zahrnuje sledování a řízení kritických parametrů procesu. NIRS je jedním z nejslibnějších PAT nástrojů. Tento webový seminář ukazuje jak implementovat NIR na suroviny a procesních kontrolních zkoušek, stejně jako pro prozkoumání finálních výrobků. 

> Přejděte na webinář!

Další aplikace a produkty

NIRS Analyzer PRO

NIRS Analyzer PRO je system pro nedestruktivní, přímou analýzu granulí, prášků, tekutin, suspense nebo opalescenčních látek.
Tento přístroj se využívá pro stanovení různých látek ve farmaceutických, chemických a petrochemických produktech. Tento analyzátor umožňuje bezkontaktní i kontaktní analýzy díky speciálnímu rozhraní.

Více informací

NIRS XDS Procesní analyzátor

Objevte NIRS XDS procesní analyzátor. Tento online spektroskopický systém umožňuje sledovat výrobní proces v reálném čase a až na 9 měřicích kanálech. Se svým skenovacím rozmezím od 800 do 2200 nm je daný analyzátor vhodný pro širokou škálu aplikací. NIRS XDS procesní analyzátor je ideálním nástrojem jak se vyhnout produktům "out-of-spec" a realizovat iniciativu FDA PAT. 

Více informací ...

Aplikace Process Analytics

40 let zkušeností v oboru procesní analýzy v jedné příručce. Tento svazek obsahuje všechny aplikace, které jsme již zrealizovali a prodali zákazníkům z různých průmyslových odvětví jako je chemický a petrochemický, energetický, farmaceutický, automobilový, letecký průmysl a mnoho dalších.

Aplikační příručka ke stažení