Maziva

Analýza maziv v souladu se standardy

Průmyslová maziva mají velké množství kritických funkcí. Kromě jiného snižují tření, přenáší teplo, přenáší výkon, chrání proti opotřebení a zabraňují korozi. Spolehlivost maziva závisí také na spolehlivé, rychlé a přesné analýzy, která je samozřejmě podle mezinárodních standardů.

> Zjistěte více

Hydroxylové číslo v mazivech

Hydroxylové číslo (HN) představuje množství KOH v mg odpovídající množství hydroxylových skupin –OH v 1g vzorku. Je to jednoduchý a přesný parametr, kterým lze monitorovat degradační procesy. U maziv na esterové bázi indikuje HN stupeň esterifikace.

Nabízíme Vám titrační systém pro plně automatizované stanovení hydroxylového čísla v souladu s ASTM E-1899 a DIN 53240. Tato metod nevyžaduje žádné zahřívaní pod zpětným chladičem nebo jinou předpřípravu vzorku. Tato metoda je hlavně přínosná pro laboratoře, které musí analyzovat denně velké množství vzorků.
 

Soubory ke stažení

Stanovení obsahu vody

Aditiva v mazivech mohou reagovat s KF činidly a dávat falešné výsledky. V KF pícce, je uvolněná vlhkost ze vzorku transferována nosným plynem do titrační nádobky. Díky tomu se vzorek nedostane do přímého kontaktu s KF reagentem a vliv matrice vzoru a rušivé boční reakce jsou tedy eliminovány. Správná teplota pícky leží pod teplotou rozkladu a je určena pro každý typ maziva samostatně v předběžných testech.

Soubory ke stažení

Oxidační stabilita

Jednoduše biodegradabilní maziva mohou být také vyráběny z přírodních olejů a tuků. Tak jako výchozí materiály jsou i tyto maziva náchylná k oxidaci.

Soubory ke stažení

NIRS

U mazacích olejů je blízká-infračervená spektroskopie (NIRS) vhodným nástrojem pro analýzu obsahu aromatu, dusíku, oleje a polycyklický aromatických uhlovodíku. Dalšími možnými sledovanými parametry mohou být destilace, bod vzplanutí, bod tuhnutí a také hustota a viskozita.

> Zjistěte více o NIRS

Čtěte víc o aplikacích Process Analytics

Soubory ke stažení

Testimonial: OELCHECK GmbH

"Z čeho jsem opravdu nadšený, je že společně s Metrohm jsme úspěšně zlepšili a dokonce vyvinuly mnoho nových metod."

OELCHECK GmbH je jednou z vůdčí společnosti v oboru analýzy maziv a olejů všech možných druhů. Automatické řešení Metrohm, pro stanovení TAN a TBN jakož i obsah vody podle Karl Fischera, zaručuje rychlé výsledky pro zákazníky i v případě, že jsou analyzovány až stovky vzorků denně.

Standardně vyhovující analýza maziva

Parametry Standard Matice
pH DIN 51369
Testování chladících maziv – Stanovení hodnoty pH vody- směs chladících maziv
Počáteční pH
ASTM D7946
Počáteční pH maziv
Bazické číslo ASTM D4739
ASTM D2896
Maziva, produkty ropy 
Číslo kyselosti ASTM D664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Maziva, produkty ropy
Kyselost a Alkalita IP 37Mazací tuk
Hydroxylové číslo ASTM E1899
DIN EN ISO 4629-2
Mazivo, produkty ropy
Obsah vody ASTM E1064
ASTM D6304
ASTM D1533
Mazací tuk, syrová ropa, rozpouštědla
Mazací olej, produkty ropy
Izolační olej (kapalina)