Optimalizace rafinérského procesu pomocí NIRS

Bez ohledu na to, zda stanovujete alkeny, benzeny nebo obsah FAME, hustotu, viskozitu, Reid parní tlak nebo cetanové a oktanové číslo, NIRS je odpověď - v rámci celého výrobního řetězce.

1Degree of density according to the American Petroleum Institute (API)

2True Boiling Point distillation

3Paraffins, Isoparaffins, Aromatics, Naphthenes, or Olefins (alkenes)

4Boiling behavior according to ASTM D 86: verification by NIRS

5Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

6Cold Filter Plugging Point

7Fatty Acid Methyl Ester (FAME)

8Benzene, Toluene, Xylene