Nově ASTM D8045: Stanovení čísla kyselosti v surové ropě

ASTM vydala novou metodu popisující stanovení čísla kyselosti (AN) ropy a ropných produktů pomocí termometrické titrace.

Kyselost je důležitý jakostní parametr při komerčních operacích s ropou, který je obvykle stanovován pomocí potenciometrické titrace (v souladu s normou ASTM D664). Tato metoda ovšem zahrnuje také nebezpečí interakce jednotlivých složek matrice s měřením a vyžaduje složité a časově náročné postupy pro údržbu senzoru.

S novou termometrickou metodou můžete získat více reprodukovatelné výsledky rychleji a snadněji.
Petroleum quality testing with ASTM D8045

Proč termometrická titrace? Protože je…

 • Robustní:
  Matrice neinteraguje s měřením.

 • Rychlá:
  Analýza zabere jednu třetinu času v porovnání s potenciometrickou titrací.
 • Jednoduchá:
  Senzor nevyžaduje žádnou údržbu nebo kondicionaci.
 • Ekonomická:
  Méně rozpouštědla a činidla na analýzu.

Spočítejte svou úsporu!

Vaše výkonnost.

Cena rozpouštědel

D664 vyžaduje 120 mL rozpouštědla na vzorek.
D8045 vyžaduje 30 mL rozpouštědla na vzorek.

Vaše úspora s ASTM D8045

%

Vše je jen o číslech: potenciometrická titrace vs. termometrická


D664
pomocí potenciometrické titrace
D8045
pomocí termometrické titrace
Objem rozpouštědla požadovaného pro analýzu
125 mL
30–35 mL
Kondicionace elektrody
3–5 min
Není nutné
Skladování elektrody
LiCl v etanolu
Na suchu
Doba trvání titrace (průměr)
132–268 s  45–73 s
Metody opakovatelnosti při měření 1,0 mg KOH / g v surové ropě Není stanovena
0.07 mg KOH/g
Metody reprodukovatelnosti při měření 1,0 mg KOH / g v surové ropě
Není stanovena 0.31 mg KOH/g

Termometrie v rafinérském procesu

V tomto videu se dozvíte více o výhodách termometrické titrace v rafinérském procesu. 

Co si o tom myslí naši zákazníci ...

"Typická termometrická titrace trvá jen asi dvě minuty. Navíc elektroda nemusí být regenerována..."

Thomas Fischer, vedoucí laboratoře v Oel Check GmbH, Brannenburg, Německo.

Jakým způsobem funguje termometrické titrace?

Termometrická titrace měří teplotní změnu v titračním roztoku (vyplývající z reakční entalpie), nikoli potenciálovou změnu. Tato technika může být proto použita pro problematické vzorky nebo matrice, kde je potenciometrická titrace obtížně proveditelná nebo neproveditelná.

Díky tomu, že termometrická titrace používá teplotní senzor, nikoli elektrodu, matrice vzorku neruší měření a také manipulace se senzorem je jednoduchá.

> Další informace o Titrotherm-u pro termometrickou titraci ...

> Další informace o Thermoprobe teplotním senzoru...

Ke stažení

Interested? Get in touch to learn more …

*
*
*
*
Jak Vám můžeme pomoct?