Petrochemie a biopaliva

Petrochemická analýza a analýza biopaliv

Surová ropa je velmi komplexní směs uhlovodíků. Prostřednictvím odsolování, destilace a konverze je transformována do frakcí kvalitnějších uhlovodíků, jako jsou parafiny, aromáty, naftaleny a olefiny. Různé poměry těchto takzvaných PIANO sloučenin se smíchají, čímž se získají různé druhy paliv a maziv. Stále častěji jsou fosilní paliva smíchávána s biopalivy.

Jak mísení tak i rafinace jsou náročné a vyžadují přesnou a spolehlivou analýzu. Bez ohledu na to, pracujete s fosilními nebo biogenními výrobky, jsme zde pro Vás, pokud jde o jejich analýzu v souladu s mezinárodními standardy.

Paliva - parafíny, aromáty, cykloalkany, olefin

Parafíny, aromáty, cykloalkany a olefiny jsou hlavní petrochemické třídy, z nichž pochází stovky látek, které tvoří těkavé a částečně těkavé fosilní paliva (např. benzín a nafta). Komplex složení paliv vyžaduje rychlé a přesné metody analýzy a to jak v laboratoři, tak i v procesu.

Čtěte dál

Biopaliva

Velké množství výzkumu je prováděno na pokročilých biopalivových technologiích, které minimalizují dopad na životní prostředí a které nejsou závislé na vstupních potravinových surovinách a velkých zemědělských oblastech. Ve střednědobém horizontu, mají biopaliva příští generace potenciál stát se rozhodující součástí naší energetické budoucnosti. V této souvislosti hraje analýza biopaliv rozhodující roli, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje tak i výroby.

Čtěte dál

Lubrikanty

Lubrikanty obsahují základní olej a velké množství přísad k dodání žádoucích vlastností. Zatímco základní olej je minerální, syntetický nebo rostlinného původu, hlavními aditivy jsou antioxidanty, detergenty, inhibitory koroze, zlepšovače viskozity, atd. Při analýze chemických a fyzikálních vlastností lubrikantů je třeba zvážit zejména přísady.

Čtěte dál