Maziva

Analýza maziv v souladu se standardy

Průmyslová maziva mají velké množství kritických funkcí. Kromě jiného snižují tření, přenáší teplo, přenáší výkon, chrání proti opotřebení a zabraňují korozi. Spolehlivost maziva závisí také na spolehlivé, rychlé a přené analýzy, která je samozřejmě podle mezinárodních standardů.

> Zjistěte více

Hydroxylové číslo v mazivech

Hydroxylové číslo (HN) představuje množství KOH v mg odpovídající množství hydroxylových skupin –OH v 1g vzorku. Je to jednoduchý a přesný parametr, kterým lze monitorovat degradační procesy. U maziv na esterové bázi indikuje HN stupeň esterifikace.

Nabízíme Vám titrační systém pro plně automatizované stanovení hydroxylového čísla v souladu s ASTM E 1899 and DIN 53240. Tato metod nevyžaduje žádné zahřívaní pod zpětným chladičem nebo jinou předpřípravu vzorku. Tato metoda je hlavně přínosná pro laboratoře, které musí analyzovat denně velké množství vzorků.
 

Soubory ke stažení

Stanovení obsahu vody

Aditiva v mazovech mohou reagovat s KF činidly a dávat falešné výsledky. V KF pícce, je uvolněná vlhkost ze vzorku transferována nosným plynem do titrační nádobky. Díky tomu se vzorek nedostane do přímého kontaktu s KF reagentem a vliv matrice vzoru a rušivé boční reakce jsou tedy eliminovány. Správná teplota pícky leží pod teplotou rozkladu a je určena pro každý tp maziva samostatně v předběžných testech.

Soubory ke stažení

Oxidační stabilita

Jednoduše biodegradabilní maziva mohou být také vyráběny z přírodních olejů a tuků. Tak jako výchozí materiály jsou i tyto maziva náchylná k oxidaci.

Soubory ke stažení

NIRS

U mazacích olejů je blízká-infračervená spektroskopie (NIRS) vhodným nástrojem pro analýzu obsahu aromátů, dusíku, oleje a polycyklickcý aromatických uhlovodíku. Dalšími možnými sledovanými parametry mohou být distillation analysis, flash point, pour point a také hustota a viskozita.

> Zjistěte více o NIRS

Čtěte víc o aplikacích Process Analytics

Soubory ke stažení

Testimonial: OELCHECK GmbH

"Z čeho jsem opravdu nadšený, je že společně s Metrohm jsme úspěšně zlepšili a dokonce vyvinuly mnoho nových metod."

OELCHECK GmbH je jednou z vůdčí společnosti v oboru analýzy maziv a olejů všech možných druhů. Automatické řešení Metrohm, pro stanovení TAN a TBN jakož i obsah vody podle Karl Fischera, zaručuje rychlé výsledky pro zákazníky i v případě, že jsou analyzovány až stovky vzorků denně.