Mléko a mléčné produkty

V souladu s mezinárodními normami

Analýza mléka a mléčných výrobků je náchylná k chybám a časově náročná technika na přípravu vzorků. Naše automatické přístroje, přípravu vzorků zařídí za Vás. Kromě šetření času a zlepšení sledovatelnosti, můžete zvýšit spolehlivost Vaších analýz a zabezpečit dodržování mezinárodních předpisů.

> Čtěte více

Soubory ke stažení

Sodík v mléčných produktech

Obsah sodíku v nápojích je stanoven nepřímo pomocí srážecí reakce s dusičnanem stříbrným. Využití tohoto postupu předpokládá, že ionty chloridu jsou přítomní ve vzorku v molárním poměru 1:1 spolu s ionty sodíku, co nemusí vždy platit. Na druhé straně, zaužívané metody pro přímé stanovení sodíku jako AAS nebo ICP/MS jsou velice nákladné. 

Termometrická titrace je přímé stanovení a finančně příznivá. V prvním kroků se bílkoviny ve vzorku mléka vysrážejí kyselinou trichloroctovou a následně jsou separovaný filtrací nebo odstředěním. Vzorek je následně titrován za přítomnosti  NH4F při hodnotě pH 3 roztokem dusičnanu hlinitého s přebytkem draselných iontů. Výsledkem exotermické reakce je nerozpustný NaK2AlF6.

Zjistěte více o stanovení NA jiných potravin přes volně dostupné dokumenty níže.

Soubory ke stažení

Laboratorní automatizace analýzy mléka a mléčných produktů

Analýza mléka a mléčných produktů jako jsou například sýry a smetany zahrnují kromě analýzy standardních parametrů jako je hodnota pH, obsah kyseliny taky koncentrace iontů sodíku, vápníku nebo chloridu.

Přítomnost tuků a bílkovin způsobuje, že příprava vzorků mléka a mléčných produktů pro samotnou analýzu bývá pracná a často v ní dochází k chybám. V případě použití přístroje 815 Robotic Titration Soliprep s monogenizátorem Polytron lze tomuto předcházet. Vzorky mléka a mléčných produktů se jednoduše naváží a umísti na podavač vzorků- všechno ostatní je plně automatizováno. To zabezpečuje identickou přípravu vzorků.

Možnost kombinovat různé pracovní postupy jsou neomezené; přístroj je přizpůsoben na kombinaci s kapalním chromatografem.

>Dozvědět se více o 815 Robotic Titration Soliprep

Iontová chromatografie - Univerzální metoda pro mléčné výrobky

Se svými různými oddělovacími mechanizmy, vyhledávací typy, tak jako automatizace a možnostmi přípravy vzorků, iontová chromatografie (IC) je vysoko univerzální technika, která zahrnuje stanovení sacharidů, organických kyselin, chloridů a síranů, alkalických kovů a kovů alkalických zemin tak jako i antioxidanty.

Ionty v UHT mléku

Pro mléčné výrobky- ať už jde o dětskou výživu, jogurt, mléko nebo produkty bez laktózy- analýza iontů je základem kontroly kvality. Mnoho anorganických prvků nalezeno v mléku může být stanoveno pomocí iontové chromatografie (IC). Další stanovení

  • aniony (např, jodidu, chloridu, fosfátu, síranu, dusitanu, dusičnanu, thiokyanatu, kyanurátu a chloristanu),
  • kationy (např., sodíku, amonia, draslíku, vápníku, hořčíku a melaminu),
  • a sacharidů (např., galaktóza a laktóza).

Inline Dialýza je efektivní technika přípravy vzorků pro plně automatické odstranění matric obsahujících proteiny.

Dialýza eliminuje manuálně prováděno odstraňování proteinů pomocí Carrezova činidla.

Laktóza v  bezlaktózových výrobcích

Laktóza je hlavní cukr v mléku, který je přítomen ve většině mléčných produktech. Kromě toho je významným zdroje energie. V gastrointestinálním traktu enzym laktáza štěpí laktózu na podjednotky glukózu a galaktózu. Mnoho lidí, který trpí nedostatkem enzymu laktázy, nemůžou trávit laktózu.

Aby se vyhnuli zdravotním problémům, řešením je konzumace produktů bez laktózy. Pod tímto pojmem se obvykle rozumí produkty s obsahem nižším než 100 mg laktózy na kg produktů. Mléko bez laktózy je analyzováno s využitím inline dialýz před nástřikem vzorku.

Jodid, thiokyanat a chloristan v mléku s použitím inline dialýzy

Jak už je zmíněno výše, analýza iontů v mléku vyžaduje složité techniky přípravy vzorků, aby se zabránilo znečistění kolon bílkovinami a tuky. Metrohm Inline Dialýza je perfektní technikou pro automatizovanou přípravu vzorků.

Použití IC je možné jednoduše v jednom běhu stanovit tři ionty- jodid, thiokyanat a chloristan- i v tak komplikované matrici jako je mléko.

Soubory ke stažení

Webinář

Iontová Chromatografie v analýze potravin: precizní, bezpečná a ekonomická. 

Tento webinář je zaměřen na aplikaci pro oblasti bezpečnosti potravin- mléčných výrobků, na kontrolu kvality masných výrobků a ryb, pro monitoring zdraví škodlivých iontů v nealkoholických nápojů či pekárenských výrobcích.

Uvádíme příklady, jak je možné snižovat náklady a zkrátit čas analýz a zlepšit tak spolehlivost Vašich výsledků. Podívejte se, jak zvýšit efektivitu  přípravy vzorků pomocí její automatizace. (např. Inline ultrafiltrace, dialýza nebo ředění).

> Přejít na webinář

Soubory ke stažení