Analýza životního prostředí

Analýza v životním prostředí

Analýza složek životního prostředí vyžaduje mezinárodně uznávané standardy definující testovací metody a limity. Metrohm přístroje a aplikace splňují celou řadu mezinárodních environmentálních standardů.

V životním prostředí se vyskytuje bezpočet cizorodých látek a to ve všech jeho složkách: ve vodě, půdě (nebo sedimentech), vzduchu i v živých organismech. Jen a pouze tehdy, když známe typ a množství těchto kontaminantů, můžeme chránit životní prostředí a jeho obyvatele. 

Vzduch

Vzduch je heterogenní směs dobře rozptýlených pevných nebo kapalných částic v plynu (vzduchu). Vzorkování zahrnuje jak filtraci, tak i nepřetržité metody. Zatímco první typ je offline a poskytuje data až po době nezbytné pro akumulaci vzorku a jeho následné anaýze, druhý typ nepřetržitě využívá velice účinných autosamplerů, které pracují online. Oba typy lze samozřejmě spojit do jednoho nebo více účinnějších analyzátorů – inline systémů.

Čtěte dál

Půda

Půda je vícesložkovým systémem, ve kterém koexistují všechny sféry. Řádná příprava vzorku je proto klíčem k přesné a správné analýze půdy. Nabízíme Vám řadu technik pro úpravu vzorků s příslušnými metodami pro různé typy půd a sedimentů.

Čtěte dál

Voda

Stovky tisíců látek produkovaných ve velkém průmyslovém měřítku končí v našich vodních zdrojích. Tyto vodní zdroje chrání celá řada předpisů a norem.

 
Aby bylo možné tyto předpisy dodržovat, nabízíme Vám celou řadu kvalitních přístrojů a aplikací pro všechny typy vzorků vod. 

Čtěte dál