Jedlé tuky a oleje

Standardně kompatibilní analýza

Jedlé oleje a tuky patří k nejvíc užívanějším ingrediencím na vaření. Zřídka jsou konzumovány v jejich čisté podobě. Co dělá jejich analýzu speciální, je jejich nerozpustnost ve vodě a náchylnost k znehodnocení.                  S dlouholetými zkušenostmi v analýze tuků a olejů, nabízíme Vám několik metod pro stanovení jodíku, obsahu vody nebo oxidační stability.

> Čtětečtěte více

Dobré tuky, špatné tuky – Titrace pro stanovení hodnot v tuků

Olej a tuk mají charakteristický profil pro podíl mastných kyselin, který umožňuje určit informace o původě oleje a jeho předpoklady pro ochranu kardiovaskulárního systému. Tzv. tukové parametre jako například jodové číslo (AOAC 28.023), peroxidové číslo a číslo zmydlení jsou zásadní, které pomáhá kvalifikovat hodnoty mastných kyselin z hlediska dvojitých a esterových vazeb.

Obsah volných mastných kyselin (FFA) poukazuje na hydrolytické degradačné procesy v oleji. Zejména v případě fritování, kdy "mokré" potraviny se ponořují do horkého oleje, voda okamžitě štěpí esterové vazby a uvolňuje se FFA, tým dřív když je to aktivita enzymatických lipáz. Titrace je ideální metodou pro přesné stanovení všech tukových parametrů.

> Čtěte více

Laboratorní automatizace pro oleje a tuky

Posouzení hydrolytické rancidity na základě sledování čísla kyselosti

Bazické číslo a číslo kyselosti jsou důležité parametry pro kvalifikaci jak tuků a olejů, tak stejně pro potraviny, které obsahují tuky a oleje. Hydrolytická rancidita olejů a tuků je výsledkem vodně indukovaného štěpení esterových vazeb triglyceridů. Tímto jsou uvolňování mastné kyseliny za současného zvyšování čísla kyselosti.

Kompaktní zařízení 855 Robotic TAN/TBN Analyzer je ideálním přístrojem pro nevodné TAN titrace. Na jedné straně ušetříte Váš čas a zvýšíte opakovatelnost analýzy, na druhé straně jeho použitím předcházíte kontaktu s organickými rozpouštědly a agresivním titračním roztokem. V neposlední řadě automatizovaný systém dokáže zajistit, že elektroda je vždy použitá stejným způsobem, co je důležité pro zachování stejných podmínek mezi analýzy. Náš Robotický Analyzér 855 je plně adaptivní pro jakékoliv procesní podmínky.

> Čtěte více o 855 Robotic TAN/TBN Analyzer

Stanovení vody podle AOAC 984.20 a ISO 8534

Obsah vody v olejích a tucích výrazně ovlivňuje jejich kvalitu a skladovatelnost. Přítomnost vody podporuje štěpení esterových vazeb a uvolňování mastných kyselin.

Malé množství vody v čistých tucích a olejích jsou často v koncentraci pod 1% a je možné jednoduše stanovit coulometrickou Karl Fischer titrací podle AOAC 954.20 a ISO 8534. Pro másla a margaríny, které mají vyšší obsah vody je vhodná volumetrická Karl Fischer titrace.

Soubory ke stažení

Oxidační stabilita – osvědčená metoda

Oxidační stabilita charakterizuje odolnost tuků, olejů a potravin s jejich obsahem vůči oxidaci. Zatímco hydrolytická rancidita uvolňuje mastné kyseliny, oxidační rancidita produkuje krátké řetězce mastných kyselin, aldehydu nebo ketonu. Oxidační stabilita je standardním parametrem kontroly kvality ve výrobě olejů a tuků v potravinářském průmyslu a kontroly vstupních surovin ve zpracovatelských zařízení. Analyzátor Rancimat je tak populární, že testovací metoda dostala název "Rancimat metoda".

> Čtěte více o Rancimatu

… pro oleje a tuky

Vystavění tuků a olejů na vzduchu a světlu v jakékoliv délce podléhají oxidačním a hydrolytickým reakcím. Tuky a oleje vytváří pak nepříjemnou chuť a zápach a označují se jako zatuchlé. Oxidační stabilita určuje jak rychle tuk nebo olej zatuchne. Použitím 892 Professional Rancimat, je možné identifikovat účinnost přidaných antioxidantů.

… pro instantní nudle

Příklad aplikace 892 Professional Rancimat je stanovení oxidační stability instantních nudlí. Součástí výroby jsou nudle fritované, aby se zákazníkovi zkrátila jejich příprava. Z důvodu fritování musí mít instantní nudle vysoký obsah tuků (víc než 22%) a proto mohou časem zatuchnout.

… pro ořechy

Mikrostruktura čerstvých, nepoškozených ořechů chrání samotný ořech před oxidačním poškozením. Tato mikrostruktura je poškozená v průběhu zpracování ořechů. Výsledkem je zvyšující se oxidace tuků a zkracování doby skladovatelnosti. Před samotnou analýzou oxidační stability ořechů je potřebné petroletherem extrahovat fázi s obsaženými tuky. Izolovaný tuk je následně analyzován na zařízení 892 Profesional Rancimat.

… pro krekry a jiné pečené produkty

Metoda Rancimat je jednoduchá metoda pro analýzu oxidační stability tuků v cereáliích, krekrů, sušenek a dalších pečeních produktů.

Soubory ke stažení

Anionty v majonéze pomocí IC

Majonéza může být považována jako typický příklad oleje ve vodní emulzi. Po inline Dialýze je možné pomocí iontové chromatografie stanovit chloridy, dusičnany, fosforečnany, sírany a octany.

Soubory ke stažení

Sůl a ocet v majonéze

Obsah soli a octu jsou dvě z klíčových parametrů v procesu výroby majonézy. Obě ingredience ne jenom ovlivňují délku skladovatelnosti, ale i chuť a konzistenci.

Zatímco koncentrace octu může být stanovena acidobazickou titraci (rovněž jako ledová kyselina octová) obsah soli je analyzována titraci dusičnanem stříbrným. Obě aplikace zahrnují přípravu vzorků, která může být jednoduše automatizována online analyzátorem od Metrohm Process Analytics.

> Čtěte více o Metrohm Process Analytics online analyzer

Soubory ke stažení