Analýza barviv

Barviva dodávají krásu objektům kolem nás tím, že jim dávají bravu. Kromě toho, že uspokojují estetické potřeby, zajišťují tyto povrchové filmy ochranu proti mechanickým a chemickým vlivům (např. koroze).

Cans of liquid paint

Na základě definice v normách DIN 55943, ISO 4617 a 4618 a ASTM D16-84, zahrnuje termín barviva pigmenty, barvy a extendery. Ty jsou smíchány s pojivem, pryskyřicí nebo plastifikátorem, tak aby bylo dosaženo požadovaných vizuálních a funkčních vlastností (např. korozní ochrana) a následně jsou aplikovány jako povrchové filmy nebo nátěry.

Na základě povrchové charakteristiky substrátu musí být složení povrchového systému pečlivě sledováno. Pro charakterizaci Vašich barviv Vám nabízíme celou škálu analytických techniku – od iontové chromatografie, titrace, voltametrie až po spektroskopii.

> Prostudujte naše aplikace

Analýza barviv v souladu s mezinárodními standardy

Analýza barviv je regulována velkou skupinou mezinárodních standardů.

Kliknutím na odkaz níže naleznete přehled norem týkajících se barviv, pigmentů, analýzy barviv, včetně analytů, matric a použitých analytických metod. 

> Víc o analýze barviv v souladu se standardy ...

Anionty v barvivech

Koncentrace aniontů ve vodných barvivech má silný vliv na fyzikálně.chemický proces barvení, a to zejména na vazebnou kapacitu barviva na substrát. Iontová chromatografie je vhodná pro rychlé stanovení obsahu iontových nečistot v barvivech a navíc umožňuje i stanovení metalických pigmentů jako jsou chromáty.

> Více o Metrohm iontové chromatografii

Ke stažení

Stopové množství nitorobenzenu v anilinu

Další důležitou skupinou barviv jsou azobarviva, ty tvoří nejméně jednu třetinu všech barviv. Jejich vůbec první syntéza bylo nedopatření. Když Henry Perkin zkoušel syntetizovat quinin jako lék na malárii omylem objevil anilínový purpur – první syntetické barvivo.

Dnes průmyslová výroba barviv začíná anilinem, který je vyráběn nitrací benzenu na nitrobenzen a následně jeho redukcí. Pro přesně stanovení stopového množství nitrobenzenu v anilinu je vhodná voltametrická metoda.

> Více o voltametrii

Soubory ke stažení

Barvivo, diethylglykol, voda a surfaktant v inkoustu

Většina inkoustů je popisována jako složitá koloidní suspense pigmentových částic v rozpouštědle. U Inkoust obsahuje pigment, ve vodě rozpustné barvivo a rozpouštědlo jako je diethylenglykol (DEG). Surfaktanty jsou důležité pro stabilizaci suspense pro správné povrchové napětí a smáčivosti. Navíc zlepšují vzájemnou vazbu mezi inkoustem a povrchem.

VIS-NIR spektroskopie zahrnuje analýzu praktický všech složek inkoustů. Příkladem je analýza inkoustu – aplikace níže popisuje přímé stanovení barviva, diethylenglykolu, surfaktantu a obsahu vody.
> Více o Metrohm NIR spektroskopických systémech

Ke stažení

Další aplikace a produkty

Proces indigo barvení textilií

Při indigo barvení textilií je z důvodu zaručení vysoké kvality nutné sledovat několik parametrů. Náš procesní analyzátor zajišťuje měření pH, teploty, redox potenciálu i koncentrace dithioničitanu a indiga.

Go to the application

Kontrola kvality sulfoamidů

Sulfoamidy (např. sulfanilamide) jsou důležité základní látky pro azo barviva. Stáhněte si aplikaci a podívejte se, jak je můžete v rámci kontroly kvality stanovovat sulfanilamidy pomocí automatizované potenciometrické titrace.

Go to the application Learn more about titration