Analýza rozpouštědel

Storage tanks on a chemical production plant

Na této stránce naleznete informace o:

 • Stanovení vody v rozpouštědlech
  > Více
 • Stanovení nečistot (stopové množství kovů, anionty/kationty, číslo kyselosti, hydroxylové číslo a číslo zmýdelnění)
  > Více
 • Znovupoužití rozpouštědla a jeho recyklace
  > Více

Analýza rozpouštědla v souladu se standardy

Standards

Existuje celá řada mezinárodních standardů, které se týkají kontroly kvality rozpouštědel.

Klikněte na odkaz níže pro přehled některých standardů a analytických řešení poskytované Metrohmem.

> Jít na přehled standardů


Voda v organických rozpouštědlech

Organická rozpouštědla jsou silně lipofilní. Tato vlastnost jim umožňuje rozpouštět oleje, tuky, pryskyřice, gumy a plasty. Mají uplatnění v celé škále aplikací pro barvy, povrchové filmy, adhesiva a povrchově aktivní látky. Mají i nezastupitelnou roli například při výrobě kosmetiky, agrochemie, polymerů a gum.

Navzdory otázkám životního prostředí a možného zdravotního nebezpečí jsou organická rozpouštědla (uhlovodíky, chlorovaná, kyslíkatá i rozpouštědla s obsahem dusíku nebo síry) stále hojně používána pro jejich jedinečné vlastnosti.
Amber bottles containing solvents

V nejběžněji používaných organických rozpouštědlech je voda nejčastější nežádoucí nečistotou. Voda interferuje mnohým chemickým reakcím, a proto je stanovení jejího obsahu důležité. Karl-Fisher titrace je spolehlivá, přesná a celosvětově uznávaná metoda pro tyto účely. Metrohm nabízí obsáhlé produktové portfolio, stejně jakou široké spektrum aplikací.

> Více o Karl-Fischer titraci

Methylcyclohexan

Methylcyklohexan je cyklický alifatický uhlovodík, který je méně těkavý než cyklohexan, protože obsahuje navíc methyl skupinu. Jeho rozpustnost je mezi alifatickými a aromatickými uhlovodíky. Je to ideální rozpouštědlo pro tuky, oleje, živce, gumy a nepolární pryskyřice.

> Více o Karl-Fischer titraci

Ke stažení

Ethylen dichlorid

Většina organických sloučenin je snadněji rozpustná v chlorovaných rozpouštědlech než v jejich nechlorovaných základech. Ačkoliv dochází k poklesu používání chlorovaných rozpouštědel, stále jsou nezbytné v určitých průmyslových odvětvích. Ethylen dichlorid, jeden z nejstabilnějších chlorovaných uhlovodíků, je kupříkladu používán pro přípravu vinyl chloridu a celé řady polymerů obsahující chlor

> Více o Karl-Fischer titraci

Ke stažení

Piperidin

Piperidin a od něj odvozené deriváty jsou důležitými rozpouštědly a základními stavebními kameny ve výrobě léčiv a dalších čistých chemikálií           

Karl Fisher titrace umožnuje stanovit obsah vody v těchto rozpouštědlech velmi přesně a jednoduše.

> Více o Karl-Fischer titraci

Ke stažení

Další aplikace a produkty

Další rozpouštědla …

Karl-Fischer titrace je schopna stanovit vodu i ve výrobcích nebezpečných pro životní prostředí. Stáhněte si informace o stanovení vody v acetonitrilu, fenolu, methanolu a isopropanolu.

Plakát ke stažení

Automatizace …

Pro dosažení opakovatelnosti, přesnosti výsledků, snížení času a pracovních požadavků na stanovení vody dle Karl-Fishera, může být celá titrace jednoduše automatizována.

Přečtěte si plakát pro automatizovanou KF titraci Přečtěte si více o automatizované KF titraci

NIR spektroskopie pro stanovení vody …

Jako alternativa k Karl-Fischer titraci může být pro stanovení vody použita spektroskopie v blízké červené oblasti. Metoda poskytuje výsledky a to do slova okamžitě bez nutnosti přípravy nebo úpravy vzorku.

Přejděte k aplikaci Přečtěte si více o NIR spektroskopii

Monitorování nečistot v rozpouštědlech

Stopové množství kovů pomocí voltametrie

884 Professional VA voltammetry system

V chemickém průmyslu jsou rozpouštědla používána ve velkém měřítku v mnoha procesech. Pro správný průběh chemických reakcí je zapotřebí rozpouštědel o vysoké čistotě. Znečištění stopovým množstvím kovů jako je železo, zinek a olovo lze stanovit s velkou přesností a citlivostí pomocí stripping voltametrie na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE).

> Více o voltametrii

Ke stažení

Anionty a kationty pomocí iontové chromatografie

For simultaneous anion and cation determination, ion chromatography is ideally suited, whether you want to determine anions in dipolar aprotic solvents such as N,N-dimethylacetamide or in hydrophobic apolar toluene.

> Learn more about ion chromatography

Ke stažení

Číslo kyselosti, hydroxylové číslo, číslo zmýdelnění a obsah kovů pomocí titrace

Kyselost v rozpouštědlech má několik příčin. Může mít původ ve zbytkové kyselosti z výrobního procesu nebo ukazovat stádium degradace při transportu a skladování rozpouštědla.

Kyselost se vyjadřuje číslem kyselosti (TAN) v mg KOH na g vzorku. Číslo kyselosti se stanovuje titračně – pohodlnou, spolehlivou a rychlou metodou, která je obsažena v celé řadě mezinárodních standardů. Stejně tak je titrační metoda používána pro stanovené celé řady důležitých parametrů při sledování kvality rozpouštědel a barev. Počínaje čistotou esterů nebo hydroxylů, přes bromové číslo a číslo zmýdelnění až po obsah kovů v tekutých vysoušečích barev.

> Více o titraci

Ke stažení

Znovupoužití/recyklace rozpouštědla

Pokud jsou použitá rozpouštědla likvidována, je nutné halogenová rozpouštědla zajistit do speciálního odpadu. Místo zdlouhavého, drahého a životnímu prostředí nebezpečnému procesu, je v chemickém průmyslu rozpouštědlo používáno opakovaně – po sérii čistících kroků.

Metrohm nabízí několik analytických technik pro charakterizaci a kvalifikaci rozpouštědla:

 • Pícková iontová chromatografie pro stanovení halogenů a síry
 • NIRS analyzátory pro stanovení methanolu a množství vody

Halogeny a obsah síry v rozpouštědlech

Stanovení obsahu halogenu v použitých rozpouštědlech je potřeba pro oddělení halogenovaných a nehalogenovaných rozpouštědel.

Pícková iontová chromatografii je spolehlivou metodou pro stanovení halogenů. U této metody dochází k uvolnění halogenů ze vzorku v pícce (pyrolyticky) a uvolněný plyn je jímán roztoku, který je následně stanovován pomocí iontové chromatografie.

> Více o píckové iontové chromatografii

Ke stažení

Voda a methanol v rozpouštědlech

Spektroskopie je vynikající metodou pro sledování čistoty rozpouštědel po jejich recyklaci. V ukázkové aplikaci Metrohm představuje, jak NIR spektroskopie může být užitečná při sledování dvou nejběžnějších nečistot v methylen chloridu: methanolu a vody.

NIR spektroskopie nevyžaduje úpravu vzorku, výsledky poskytuje rychle a může být propojena s inline vzorkování.

> Více o NIR spektroskopii

Soubory ke stažení

Další aplikace a produkty

Určení rozpouštědla pomocí Ramanovy spektroskopie

Pomocí ručního Ramanova analyzátoru Mira M-1 můžete identifikovat typ rozpouštědla, např. ethanol, isopropanol, tetrahydrofuran, acetonitril a další.

Learn more …