Profil společnosti

Zastoupená
Ing. Peter Barath, Ph.D.
Obchodní název Metrohm Česká republika s.r.o.
Adresa
Na Harfě 935/5c
190 00 Praha 9
Česká republika
Kontakt
Telefon: +420 246 063 433
Fax: +420 246 063 468
E-mail: office@metrohm.cz

DIČ
Zapsána v

28984781
CZ28984781
OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 157860
Bankovní spojení
Raiffeisenbank, s.r.o., Hvězdova 1 716/2b, 140 78 Praha 4

Číslo účtu: 5020016790
Kód banky: 5500

IBAN: CZ15 55000 00000 50200 16790
SWIFT kód banky (BIC): RZBC CZ PP

> Legal notice