NIRS Laboratorní analyzátory

Metrohm NIRS Analyzátory umožňují provádět všechny analýzy rychle, spolehlivě a s uživatelskou jistotou. Před analýzou není potřeba žádná časově náročná předúprava vzorku a použití rozpouštědel či dalších reakčních činidel je minimalizováno, což vede k dosažení výsledku analýzy za méně než jednu minutu.

NIRS laboratorní analyzátory umožňují měření v pásmu viditelného (VIS) a blízkého infračerveného záření (NIR), což umožňuje kvalitativní analýzu rozličných materiálů nebo kvantitativní analýzu fyzikálních (hrubost zrn, index tavení atp.) i chemických parametrů (obsah vody ve vzorku, BMP, kyselostní číslo, atp.) a to vše v jednom měření.

V závislosti na vašich požadavcích je možné vybírat ze dvou základních řad analyzátorů:

  • XDS Analyzers: Modulární systém pro maximální flexibilitu analýzy. Systém modulů vám umožní s jedním detektorem a zdrojem záření měřit všechny typy vzorků
  • DS2500 Analyzers: Kompaktní robustní systém pro měření pevných či pastových vzorků. Relevantní náhrada za běžné, finančně i časově náročné analýzy s klasickými přístroji.

DS2500 Analyzátory:

DS2500 jsou kompaktní systémy pro rychlou kontrolu kvality například chemikálií, polyolů, palmového oleje či kosmetických výrobků. Tyto analyzátory najdou uplatnění v petrochemickém, polymerním, farmaceutickém, chemickém a papírenském průmyslu, kde platí ASTM E1655, ASTM D6122, USP 856, USP 1856 a ASTM D6342.

XDS Analyzátory:

Ideální analyzátory pro specifické analýzy, jako je třeba identifikace a kontrola kvality vstupních surovin ve skladu v závislosti na normách USP 856, USP 1856 a ASTM E1655.


Rutinní analýzy jednoduše s Vision Air softwarem

Metrohm VIS-NIR spektrometry jsou ovládaný softwarem Vision air, který je přesně uzpůsobený vašim potřebám.

Moderní vzhled tohoto softwaru vám umožní provádět měření pouze dvěma kliknutími. Vision Air uspokojuje specifické potřeby nejen klasických laborantů, ale splňuje požadavky i uživatelů v průmyslu či ve vysoce specializovaném akademickém výzkumu

> Zjistěte více o Vision Air …


NIRS laboratorní analyzátory systems (11)

Show all systems: NIRS laboratorní analyzátory (11)

Kapaliny, pevné látky, prášky, tablety, pasty... Nic není problémem

Visual and near-infrared spectroscopy liquid samples
  • Kapalné vzorky
> Přejít na produkty
NIRS spectroscopy granulate sample
  • Pevné vzorky

> Přejít na produkty

Vis-NIR spectroscopy analyzer slurry sample
  • Pasty a suspenze

> Přejít na produkty

NIRS spectrometer tablet sample
  • Tablety a kapsle
>Přejít na produkty

Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky

Zajištění srovnatelnosti výsledků: Vzhledem k tomu, že pro referenční kalibrace se používají kvalitní standardy NIST, Metrohm spektrometry poskytují srovnatelné výsledky po celém světě. Kalibrační modely lze tedy snadno přenášet z jednoho spektrometru na druhý bez obav ze ztráty přesnosti a uživatelského nastavení.

VIS a NIR spektrální rozsah a různé režimy měření: Naše spektroskopické přístroje vám umožňují provádět komplexní plně automatizovanou analýzu kapalin, pevných látek a dalších složitějších matric.

Chcete se dozvědět více o Metrohm NIRS analyzátorech

NIRS webináře

Pohodlně získejte více informací o možnostech Metrohm VIS-NIRS spektrometrech v našich přehledných webinářích online nebo neváhejte kontaktovat zástupce Metrohm Česká republika.

Přejít do Webinar Center

Spektroskopické aplikace

Najděte konkrétní aplikaci, White Papers, a články s více informacemi o Metrohm VIS-NIRS spektrometrech zde:

Přejít do Application Finder

NIRS v průmyslovém využití

Stáhněte si naši monografii a zjistěte, co vše Metrohm VIS-NIRS spektrometr zvládne a jak může zefektivnit a snížit cenu analýzy v mnoha odvětvích průmyslu, například v biotechnologických závodech, petrochemii, farmaceutických závodech, polymerním průmyslu, papírnictví a textilní průmyslu (a mnoho dalšího).

Monografie ke stažení

Soubory ke stažení

NIR spektroskopie: jak metoda funguje?

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je metoda, která využívá interakci světla v elektromagnetické blízké infračervené oblasti (780 to 2500 nm) s hmotou. Díky této interakci je možné neznámou látku identifikovat nebo v ní stanovit některé parametry kvality. Tato interakce světla a hmoty způsobuje specifické molekulové vibrace podobně, jako tomu je u střední a vzdálené infračervené spektroskopie. Pro analýzu v NIR oblasti jsou na trhu dva hlavní typy analyzátorů: spektrometry založené na Fourierově transformaci (FT-NIR) a disperzní NIR (skenovací) spektrometry. Výhodou disperzních spektrometrů využívajících holografickou mřížku je schopnost rozšířit měření i o oblast viditelného záření (VIS). Což zvyšuje množství možných aplikací.

Disperzní soustavy vynikají díky vysokému poměru signál/šum v porovnání se systémy s Fourierovou transformací, což potenciálně vede k měření analytů o nižší koncentraci. Použití NIR spektroskopie pro kontrolu kvality umožňuje simultánní kvalitativní (identifikaci a kvalifikaci) a kvantitativní analýzu řady parametrů.

Jaké jsou typické aplikace?

Aplikace pro blízkou infračervenou spektroskopii jsou nejčastěji spjaté s řízením a procesy zabezpečování kvality. Lze je použít pro stanovení fyzikálních i chemických parametrů, jako jsou: viskozita, hustota, bod vzplanutí, bod zákalu, RON, MON, vlhkost, číslo hydroxylu, TAN, TBN, aromatický obsah a mnoho dalších.

Proč používat NIR spektroskopii s nebo místo tradičních nespektrálních metod?

Především NIR spektroskopie nevyžaduje žádnou předúpravu vzorků, tudíž nedochází ke kontaktu s potenciálně toxickými rozpouštědly a reagenty. NIR spektroskopie je ekologická, přívětivá pro životní prostředí a dlouhodobě udržitelná. 

Dalším benefitem je jednoduchá obsluha přístroje. Je to tak jednoduché, že NIR spektrometr může obsluhovat i osoba bez chemického vzdělání. Časová náročnost zaškolení je snížena na minimum.

NIR spektroskopie je nedestruktivní metoda a je možné vzorek po analýze opět použít. Typická doba analýzy je zhruba 30 sekund. Nicméně, přesnost a správnost metody je v mezích primární metody použité při kalibraci NIR spektrometru. NIRS může analyzovat více parametrů v rámci jednoho skenování.

Vzhledem k výše uvedeným výhodám dochází při používání sekundární metody NIRS místo nespektrální primární metody k významným úsporám nákladů a času. Body zlomu pro výpočet návratnosti investice (ROI) většinou vykazují velmi pozitivní hodnoty a krátké časové intervaly.