B&W Tek Laserem indukovaná Breakdown Spektroskopie (LIBS)

NanoLIBS je jediný ruční laserem indukovaný rozpadový spektroskop na trhu, vyvinutý pro farmaceutické společnosti, které potřebují verifikovat kvalitu monoatomických solí (Např. KBr, KCl, KI, NaCl, NaBr) vstupujících do výroby v pevném a kapalném.

Klíčové vlastnosti

  • Software kompatibilní s 21 CFR Part 11
  • Dotykový displej

  • Rychlé výsledky jednou rukou
  • Bezpečná analýza = žádné použité chemikálie

  • Přesná a dohledatelná technologie elementární analýzy

Tato technika atomové spektroskopie poskytuje elementární spektrum ideální pro identifikaci monatomických iontových solí, jako je KCl a NaCl bez nutnosti použití činidel nebo dlouhé přípravy vzorku. Kompaktní a agilní, NanoLIBS mohou být používány rutinními uživateli k rychlé identifikaci vzorků v laboratoři, skladu, nakládací rampě nebo přímo v terénu, což pomáhá eliminovat zadržení vzorku na příjmu a urychlit postup materiálu výrobním procesem. Jedná se o jediné ruční zařízení LIBS na trhu, které řeší specifické aplikace identifikace surovin s plnou regulací ve farmaceutickém průmyslu.

NanoLIBS je v plném souladu se všemi nařízeními, zahrnující 21 CFR Part 11 a Part 1040.10, a může hrát zásadní roli v zařízeních pracující pod cGMP. B&W Tek nabízí široké pole služeb, zahrnující asistenci při tvorbě metod, vývoji knihoven pro přístroj stejně tak jako IQ/OQ/PQ instalaci.

Ke stažení