Kontrola kvality polyolů a isokyanátů rychlou a nenákladnou cestou

Chemical production plant

Rychlé, snadné použití a ohleduplnost k životnímu prostředí - to je to, čím NIR vyniká:

Blízká infračervená spektroskopie je nedestruktivní metoda, která nevyžaduje žádnou přípravu vzorku a poskytuje výsledky v průběhu jedné minuty. Měření nemusí být prováděno specialisty v laboratoři nebo na jiných místech.

Ušetřete více jak 90% vašich provozních nákladů!

Tento White Paper obsahuje stručné informace o technice blízké infračervené spektroskopie, popisuje, jak lze NIR použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné aplikační možnosti v polymerním a petrochemickém segmentu a podrobně popisuje příklad výpočtu návratnosti investic.

White Paper ke stažení