Kontrola kvality polymerů rychlou a nenákladnou cestou

Polymer analysis with NIRS

Rychlé, snadné a jednoduché použití - to je to, čím NIR vyniká::

Spektroskopie blízké infračervené oblasti je nedestruktivní metoda, která nevyžaduje žádné rozpouštění vzorku a poskytuje informace o reologických a chemických parametrech během jedné minuty.Měření nemusí být prováděno specialisty v laboratoři nebo na jiných místech..

Ušetřete více jak 90% vašich provozních nákladů!

Tento White Paper obsahuje stručné informace o technice blízké infračervené spektroskopie, popisuje, jak lze NIR použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné aplikační možnosti v polymerním a petrochemickém segmentu a podrobně popisuje příklad výpočtu návratnosti investic.

White Paper ke stažení