Petrochemické aplikace ke stažení

Ušetřete více jak 90% vašich provozních nákladů!

Tento White Paper obsahuje stručné informace o technice blízké infračervené spektroskopie, popisuje, jak lze NIR použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné aplikační možnosti v polymerním a petrochemickém segmentu a podrobně popisuje příklad výpočtu návratnosti investic.

White Paper ke stažení