Rychlejší kontrola kvality při nižších provozních nákladech pomocí spektroskopie blízké infračervené oblasti

Rychlé, snadné a jednoduché použití - to je to, čím NIR vyniká:

  • Rychlá multiparametrová analýza trvající méně než 1 minutu
  • Bez nutnosti používat chemikálie nebo připravovat vzorek
  • Rutinní analýza bez nutnosti ovládání specialistou

Ušetřete více jak 90% vašich provozních nákladů!

Tento White Paper obsahuje stručné informace o technice blízké infračervené spektroskopie, popisuje, jak lze NIR použít pro kontrolu kvality, poskytuje skutečné aplikační možnosti v polymerním a petrochemickém segmentu a podrobně popisuje příklad výpočtu návratnosti investic.

White Paper ke stažení

Benefity blízké infračervené spektroskopie (NIRS) při kontrole kvality (QC)

Co je infračervená spektroskopie (NIRS)?

NIRS je spektroskopická metoda která se zaměřuje na využití oblasti elektromagnetického spektra of 780 do 2500 nm. NIR spektroskopie patří společně se střední infračervenou spektroskopií (IR) a Ramanovou spektroskopií do skupiny vibračních spektroskopických technik. První blízké-IR spektrometry pro průmyslové aplikace a chemické analýzy byly vyvinuty v 80. letech minulého století. Tato technologie využívá dva typy optických soustav: Disperzní soustava (skenování vzorku) a soustava využívající Fourierovu transformaci (FT-NIR). Výhoda našich disperzních spektrometrů s monochromátorem a holografickou mřížkou je, že kombinuje měření ve viditelné (VIS) i NIR oblasti spektra a jsou schopné provádět kvalitativní (identifikace a kvalifikace) i kvantitativní analýzu velkého množství parametrů během jednoho měření.

Jaké je využití NIRS??

NIRS nachází využití v mnoha aplikacích v kontrole kvality (QC) a procesech zajišťující kvalitu při stanovení chemických a fyzikálních parametrů měřeného vzorku. Jedná se tedy o velmi vhodný metodu pro použití v různých průmyslových odvětvích, např. Chemická výroba, farmaceutický průmysl, petrochemie, polymerní výroba, kosmetika, výroba buničiny, papíru, palmový olej a mnoho dalších.

Jaké jsou benefity NIRS ve srovnání s "Wet" technikami?

Blízká infračervená spektroskopie nabízí tyto benefity oproti tradičním technikám::

  • NIRS nevyžaduje použití potenciálně toxických chemikálií a reagentů, tudíž je považována za "zelenou" techniku přátelskou k životnímu prostředí.
  • NIR spektrometry mohou být obsluhovány kýmkoliv, jelikož znalost chemických reakcí a chemické analýzy není vyžadována. Práci s přístrojem se analytik naučí během několika minut a potřebná doba zaškolení je minimální.
  • NIR spektroskopie je nedestruktivní metoda analýzy, tudíž změřené vzorky během analýzy mohou být opakované používány pro další analýzy.
  • NIRS je rychlá metoda poskytující přesné výsledky za méně než minutu.
  • NIRS zvládá multiparametrální analýzu, tudíž v mnoha případech, více než jeden parametr může být stanoven pouhým jedním měřením.

Většína uživatelů NIRS reportuje významné úspory nákladů a času při provádění jejich analýz pomocí NIR namísto tradičních mokrých chemických technik. Po investování do NIR spektrometru je obvykle dosaženo bodu zlomu velice rychle a výpočty návratnosti investic (ROI) vykazují velmi pozitivní výsledek v řádu měsíců.