Řešení spektroskopie NIRSystémů

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers
Rýchlost, všestranost, zaměření na apliakce a soulad s předpisy- to je podstatou Metrohm spektroskopických řešení Metrohm.

Více než 50 let práce v oblasti spektroskopie a přes 50 patentů – to jsou zkušenosti Metrohm NIRSystemů.

Naše široké portfolio zahrnuje laboratorní a procesní NIR spektrometry stejně tak přenosný Raman spektrometr o velikosti mobilního telefonu, které Vám umožní poznat lehkost měření.

Jsme schopní Vám nabídnout vysokou přesnost a jednoduchost měření i pro složité matrice. Objevte své doplňkové přístroje spektroskopie: NIRS a Raman.

Pre-calibrations

Pre-calibrations for NIR spectroscopy offer you a ready-to-use solution to determine multiple quality parameters in specific industries.

Learn more …

NIRS Procesní analyzátory

Díky kontinuální kontrole procesu našimi analyzátory umožňují rychlé rozhodování i v těch nejtvrdších podmínkách.

Přečtěte si více ...

Vision Air

Spektroskopický software pro ovládání přístroje a provoz sítě s jednotlivými prostředími pro rutinní měření a správu dat.

Přečtěte si více ...

Vision


Spektroskopický software pro ovládání přístroje, správu dat a vývoj metod.

Přečtěte si více ...