NIRS XDS Procesní spektrometr

NIRS XDS Procesní spektrometry mohou měřit různé typy vzorků, jako jsou například granule, prášky, kapaliny, suspenze nebo opalizující látky.

Tyto analyzátory umožňují rychlou a nedestruktivní analýzu farmaceutických, chemických a petrochemických produktů. Pokud je to potřebné je možné měřit, až přes 9 měřících vstupů.

NIRS XDS Process Analyzer

Klíčové vlastnosti

  • Vysoký analytický výkon prostřednictvím technologie NIRS XDS

  • Rozsah skenování (800 až 2500 nm) umožňuje širokou škálu aplikací
  • Simultánní kvalitativní a multi-složková kvantitativní analýza nebo analýza trendů
  • Robustní NEMA 4X skříň
  • Bez použití chemikálií - šetrné k životnímu prostředí a úspora nákladů na analýzů

NIRS XDS Process Analyzers systems (6)

Show all systems: NIRS XDS Process Analyzers (6)

Sondy i pro ty nejnáročnější vzorky

Široká škála sond a průtokových cell pro reflektanci, transflektanci a transmitanci sondy jsou k dispozici, takže NIRS XDS Procesní Spektrometr je vhodný pro použití v nejnáročnějších podmínkách a komplikovaných matricích.

Kromě toho, Metrohm Process Analytics vyvinul specializované sondy určené speciálně pro fluidní sušárny, granulátory a fermentory.

Optimální přesnost díky technologii MicroBundle vláken

Optická vlákna MicroBundle použitá pro NIRS XDS Procesní Spektrometry zajišťují vynikající přenos signálu. Výsledkem je, že se můžete spolehnout na vynikající analytické výkony pro prášky, kaše, granule, atd.

Vlákna jsou odolná proti změnám teplot a mají vynikající mechanickou a chemickou odolnost.

Single fiber vlákna (jednotlivá vlákna) pro delší vzdálenost

Pokud jsou analyzávány čiré nebo mírně neprůhledné analýzy single fiber vlákna mohou být použity. Tato optická vlákna vám umožní umístit spektrometr více než 100 m od odběrného místa.

Řešení na míru pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pro prostředí s nebezpečím výbuchu dodává Metrohm Process Analytics řešení na přímo na míru.

Projekt se může lišit od systému předúpravy vzorků až ke kompletnímu řešení včetně přístřešků a zázemí. Analyzátory je možné certifikovat na ATEX95 pro zónu 1 a zónu 2 prostředí.


Jeden NIRS analyzátor až pro 9 různých odběrných míst

NIRS XDS procesní analyzátor je k dispozici ve verzích pro měření jako 1kanálový, 4kanálový nebo 9kanálový systém, který umožňuje nákladově efektivní měření na vice odběrných místech.

Single fiber a MicroBundle vlákna mohou být připojena ke stejnému spektrometru, takže různé druhy vzorků lze měřit s jedním přístrojem.

Nástroj PAT splňuje směrnice FDA

Se Spektrometrem NIRS XDS můžete implementovat procesní analytické a technické postupy v souladu s předpisy FDA.

Hlavní výhodou je, že budete získávat výsledky analýzy procesů v reálném čase, místo provádění časově náročné laboratorní analýzy.

Vision: Snadno použitelný, all-in-one software

Spektrometry NIRS XDS pracují se softwarem Vision.

Tento patentovaný, snadno použitelný software lze použít pro komplexní sběr dat, vývoj kvalitativních a kvantitativních metod a diagnostiku. Různé komunikační protokoly pro řízení procesů jsou k dispozici: 4 - 20 mA, OPC, Modbus a Profibus.

Soubory ke stažení