Kontinuální monitoring aerosolů a plynů v ovzduší

Kvalita ovzduší je zásadní pro naše zdraví a životní prostředí.

Marga je plně autonomní zařízení pro odběr vzorků a měření, který nepřetržitě měří složky v plynné I aerosolové formě, které by mohly mít přímý vliv na kvalitu ovzduší.

MARGA air monitoring system

Klíčové vlastnosti

  • Plyny: HCl, HNO3, HNO2, SO2, NH3

  • Aerosolové ionty: Cl-, NO3-, SO42-, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+
  • Výsledky měření jsou k dispozici 1 hodinu po odběru vzorků
  • Odběr vzorků, analýza, výsledky i diagnostika jsou zpracovávány pomocí jediného programu
  • Měření iontovou chromatografií s vnitřním standardem eliminuje kalibraci.

Pokročilý systém pro odběr vzorků přesné výsledky

Flow Control Box (FCB) zajišťuje přesné množství vzduchu vzorkované v průběhu každé hodiny. Ve vodě rozpustné plyny jsou zachycovány do kapaliny a pak jsou odděleny aerosoly pomocí spalovacího kolektoru aerosolů.

Vzorky plynů a aerosolů se pak analyzují iontovou chromatografií.

Bezobslužné měření odebraných vzorků

Získané vzorky plynů a aerosolů jsou zcela automaticky analyzovány dvěma iontovými chromatografy.

Vnitřní standard je v průběhu měření použít pro kalibraci a pro kontrolu stavu kolony. Intuitivní software zaznamenává všechny údaje s ukazateli pro validaci výsledků.

Zcela autonomní provoz 24/7

MARGA je určena pro sledování v odlehlých místech, ale díky připojení k Internetu je vždy k dispozici. Proto je možné na dálku měřit, upravit nastavení a výsledky lze kdykoliv stáhnout.

Záložní zdroj napájení (UPS) zajišťuje provoz během výpadku elektrického proudu s automatickým restartem po delším výpadku napájení.

Přijímáno po celém světě

Metrohm Process Analytics vyvinul MARGU ve spolupráci s Nizozemským výzkumným centrem pro energetiku (ECN) a US EPA.
Kromě toho, že bylo ověřeno, americkým EPA Environmental Technology Verification Program (ETV). Používá se po celém Světě a přispívá k monitorování životního prostředí v mnoha programech a studiích.

Od Číny přes Finsko a Mexiko, všude je známá jako osvědčená metoda pro sledování kvality ovzduší - a tím pomáhá chránit naše zdraví a životního prostředí.


Soubory ke stažní

Marga vyniká svou schopností pro automatizovaný sběr dat, jakož i pro výpočet a ukládání výsledků.
Fei Li, researcher at the aerosol ingredient laboratory, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou