Metrohm procesní analyzátory

Applikon ADI 2045PL with operator

Metrohm Process Analytics pracuje v oblasti procesní analýzy více než 40 let.

Ve spolupráci s Metrohm AG, lídra na poli elektrochemické iontové analýzy, se Metrohm Process Analytics stal lídrem v oblasti procesní analýzy. Produktové portfolio začíná u jednoduchých analyzátorů s jednou metodou a vrcholí u analyzátorům s několika metodami v explozivním prostředí. Produkty řady Metrohm NIRsystems pro procesní analýzu naplno využívají spektroskopické měření v reálném čase s bezkonkurenční stabilitou a výkonem přímo ve výrobních prostorech.

Naše procesní analyzátory přenášejí Vaše laboratorní metody do provozního prostředí – robustní, plně automatizované a kontinuální.
Application on tablet computer

All Process Analyzers at a glance

Use a keyword or specify the analyte, industry, or technique and find your analyzer.

> Click here

 • 202X Serie – jedno-parametrové Procesní Analyzátory

  Dostupné možnosti Single-method process analyzers for water and wastewater monitoring

  Řada 202X je vhodná zejména pro sledování chemických látek ve vodách a odpadních vodách v několika odvětvích, včetně chemického, polovodičového, environmentálního, ocelářského / kovového a petrochemického průmyslu. Tyto analyzátory mohou sledovat až 2 proudy vzorků se speciálními chemickými metodami, jako je titrace, pH, ISE nebo fotometrie.

  • Kompaktní rozměry pro těsné prostory, např. čisté prostory nebo produkční oblasti
  • Lety ověřené aplikace pokrývající širokou škálu chamikálií
  • Robustně navržený systém s krytím IP66
  Detaily
 • Procesní Iontový Chromatograf

  Dostupné možnosti Metrohm Process IC

  Procesní Iontový Chromatograf od Metrohm Process Analytics nabízí bezobslužnou, vysoce přesnou analýzu širokého spektra iontových sloučenin ve vodných roztocích. Process IC je dostupné s jedním nebo dvěma měřícími kanály, spolu s integrovaným modulem pro práci s kapalinami a několika možnostmi předúpravy vzorku. Modularita systému společně s dekádami Metrohm zkušeností s iontovou chromatografií, předurčuje Process IC být neocenitelným pomocníkem při monitoringu a optimalizaci procesů.

  • Aplikační oblasti: od galvanických lázní až stopové nečistoty v kotlové vodě 
  • Kalibrace a validace stisknutím tlačítka
  • Beztlaký zdroj ultačisté vody od ELGA® pro spolehlivou stopovou analýzu
  Detaily
 • 2035 procesní analyzátor

  Dostupné možnosti Process Analyzer for 24/7 monitoring Procesní analyzátory řady 2035 jsou navrženy pro maximální flexibilitu dle Vašich požadavků. Analyzátor je dodáván ve třech základních provedeních – potenciometrický, fotometrický a termometrický. Tyto analytické metody je možné doplnit o měření pH nebo vodivosti. Modulární design umožňuje navrhnout řešení i pro těžko proveditelné aplikace.
  • Ochrana stupně IP66 umožňuje provoz I v těch nejobtížnějších podmínkách
  • Vysoká přesnost díky dávkování pomocí automatických byret
  • Automatická kalibrace s automatickým ředěním

  Detaily
 • ADI 204Y – Víceúčelové procesní analyzátory

  Dostupné možnosti Online/atline process analyzers Analyzátory serie 204Y pokrývají širokou škálu analytických technik: titrace, standardní přídavek, kolorimetrie, voltametrie pro měření stopových koncentrací kovů a CVS pro kontrolu množství organických aditiv. Tato vyšší řada poskytuje maximální flexibilitu a může být přizpůsobena přesně dle vašich potřeb. Analyzátory nacházejí uplatnění téměř kdekoliv, Ať již potřebujete měřit ve vodárnách nebo na ropné plošině s výbušným prostředím, máme řešení pro Vás.
  • Rychlé měření a flexibilita, díky více parametrovým měřením a technikám
  • Kontinuální měření a spolehlivost pro měření v režimu 24/7
  • Předpříprava vzorku pro úpravu i těch nejkomplikovanějších vzorků
  Detaily
 • NIRS XDS Process Analyzers

  Dostupné možnosti NIRS XDS Process Analyzer

  Založen na technologii NIR XDS technologii, patří NIRS XDS Process Analyzer k nové generaci procesních analyzátorů pro real-time analýzy. Nedestruktivní a přesná měření se provádějí všude kde se pohybuje produkt např. na dopravním pásu nebo na dopravních listech.

  • Nedestruktivní inline near-infrared (NIR) analýza tuhých a kapalných produktů
  • Bezkontaktní měření reflektance přímo v línii produkce např. na doprávním pásu
  • Různé optické vlákna pro různé aplikace
  Detaily
 • NIRS procesní analyzátor Pro

  Dostupné možnosti NIR-Spektroskopie Analyzer PRO NIRS Analyzer Pro je procesní analyzátor využívající technologie s detekcí diodovým polem o vysokém rozlišení. Umožňuje nedestruktivní analýzu granulí, prášku, suspenzí přímo v procesu bez nutnosti bypassu - pravý inline system.
  • Rychlé měření rozsahu vlnových délek pro přímé měření rychle se pohybujících vzorků
  • Kvalitativní i kvantitativní analýza pro přesnější kontrolu procesu
  • Bezkontaktní analýza pro rychle se pohybující vzorku – např. na pásu
  Detaily

Analyzátory série připoj a měř


Tyto procesní analyzátory nabízejí nabízejí monitoring jednoho parametru ve vodách a odpadních vodách za atraktivní cenu. Jednoduše připojte k procesu a vše je připraveno k okamžitému měření.

Zjistit více …

MARGA monitoring ovzduší


Oficiální agentury a výzkumné instituce na celém světě používají MARGA k monitorování kvality ovzduší na základě analýzy plynů a aerosolů v ovzduší

Zjistit více...

Soubory ke stažení