Měření rozpuštěného kyslíku pomocí nového optického senzoru O2-Lumitrode

O2 Lumitrode for DO measurement

O2-Lumitrode: nejrychlejší senzor pro měření rozpuštěného kyslíku na trhu

Náš nový optický senzor O2-Lumitrode je určen pro stanovení obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě nebo jiných kapalných vzorcích. Oproti běžným galvanickým senzorům je O2-Lumitrode mnohem jednodušší a má delší životnost.

Navíc je tento optický senzor zcela bezúdržbový. Díky robustnímu krytu je měřicí optika snímače chráněna před mechanickým poškozením a nežádoucími účinky okolního světla.


Měření rozpuštěného kyslíku v terénu nebo v laboratoři

O2-Lumitrode se používá s našimi osvědčenými přenosnými měřicími přístroji, které vám umožňují provádět měření rozpuštěného kyslíku (DO) jak v terénu, tak i v laboratoři.

Nabízíme dvě verze měřících přístrojů pro měření rozpuštěného kyslíku a to kombinace měření rozpuštěného kyslíku a pH nebo měření rozpuštěného kyslíku, pH a vodivosti.

> Další informace o našich přenosných měřících přístojích

White paper: Determining dissolved oxygen in water: Titration or direct measurement?

Download this free white paper to learn more about the different methods for the analysis of dissolved oxygen.

In this white paper, you  will find a comparison of the various techniques as well as the advantages and disadvantages associated with oxygen determination using titration, electrochemical sensors, and optical sensors.
Download the white paper

Download our application notes

Ke stažení