StabNet

Software StabNet se používá u přístrojů, které měří stabilitu, tzn.
  • 892 Professional Rancimat 893
  • Professional Biodiesel Rancimat
  • a 895 Professional PVC Thermomat.

StabNet software slouží nejen pro ovládání přístroje, ale zároveň také vyhodnocuje výsledky, zabezpečuje správu dat a jejich uchovávání ve své vlastní databázi a tím tak pečuje o záruku kvality.

StabNet screenshot overview

Klíčové vlastnosti

  • Jasné design a rozvržení pro intuitivní ovládání
  • Databáze s flexibilním vyhledáváním, filtrací dat, tříděním a statistickými funkcemi
  • Vysoká transparentnost vyhodnocených dat a vypočtených výsledků
  • Zabezpečení dat díky funkci automatického zálohování
  • Dostupné ve verzi client-server

Jasné uživatelské rozhraní pro intuitivní ovládání

Díky jasnému uživatelskému rozhraní je ovládání Metrohm přístrojů měřících stabilitu velice intuitivní.

Pracovní plocha souběžně ovládá dva vyhřívané bloky přístroje se čtyřmi měřícími pozicemi, které zjednodušují nastavení testovacích parametrů a sledují průběh měření každého vzorku.

Automatické vyhodnocování výsledků

Indukční nebo stabilitní čas jsou automaticky počítány z naměřených dat.

Pokud provádíte opakovaná měření, statistika software StabNet Vám poskytne čísla, která potřebujete, tzn. Střední hodnoty a relativní či absolutní směrodatnou odchylku.

Extrapolace teploty

StabNet Vám také nabízí možnost extrapolace teploty.

Pomocí matematické závislosti naměřených výsledků na teplotě (indukční a stabilitní čas) software spočítá výsledky i pro teploty, který nebyly testovány.

Díky této užitečné funkci můžete zrychlit stanovení zvýšením testované teploty nebo velmi zhruba odhadnout trvanslivost produktu při skladovací teplotě.

Uchovávejte data bezpečně a výsledky mějte transparentní

StabNet ukládá všechna stanovení včetně metod a parametrů přístroje do své vlastní database.

Pokud jsou výsledky vyhodnocovány vícekrát, jsou uloženy všechny verze vyhodnocení výsledků a lze je kdykoliv načíst a pracovat s nimi. V database jsou k dispozici funkce vyhledávání, filtrování a třídění, které zajistí, abyste nalezli i již dávno provedená stanovení snadno a rychle.

Tvorba report dle vašich požadavků

Můžete si vytvořit vlastní formu reportu. Jednoduše převedete daný formát šablony a zahrnete data, která Vás zajímají.

Zajištění kvality spolehlivých výsledků

StabNet je vybaven celou řadou nástrojů pro zajištění kvality, díky kterým se můžete kdykoliv spolehnout na všechny naměřené výsledky.

Je zde například wizard, který Vás vede kalibrací vodivostního detektoru, je-li třeba. StabNet splňuje všechny požadavky GLP a u přístroje Professional Rancimat take požadavky FDA.

Výhody verze client-server

K dispozici je také verze softwaru client-server.

Pokud si zvolíte tuto možnost, všechny metody a stanovení se ukládají centrálně na StabNet server. Touto cestou jsou data přístupná z jakéhokoliv počítače, který má přístup na StabNet. Úrovně zabezpečení dat mohou být omezeny individuálně dle přístupových práv jednotlivých uživatelů.