Biodiesel Rancimat

893 Professional Biodiesel Rancimat stanoví oxidační stabilitu bionafty (metylestery mastných kyselin, ve zkratce FAME) nebo bionaftových směsí.

Při měření na Biodiesel Rancimatu dochází k akcelerovanému procesu stárnutí vzorku jeho vystavením vysoké teplotě a zvýšenému průchodu vzduchu vzorkem a je měřen čas, který uplyne do velmi rychlé oxidace vzorku. Tento čas je označován jako indukční nebo také index oxidační stability.

Metoda je v souladu a národními i mezinárodními normami a je velmi jednoduché ji provádět, také díky modernímu a uživatelský přívětivého softwaru StabNet.

893 Professional Biodiesel Rancimat

Klíčové vlastnosti

  • V souladu se standardy včetně EN 14112, 15751 and EN 16568
  • Uživatelský přívětivý software StabNet slouží pro ovládání přístroje, vyhodnocování výsledků a práci s naměřenými daty
  • Simultánní analýza až 8 vzorků
  • Každá pozice se vzorkem může být odstartována jednotlivě a přímo na přístroji
  • Barevný displej na přístroji poskytuje přehled o stavu všech měřících pozic

Zajištění kvality bionafty a jejich směsí

Metylestery mastných kyselin jsou pomalu oxidovatelné vzdušným kyslíkem. Výsledné oxidační produkty mohou způsobit poškození spalovacích motorů.

Oxidační stabilita je proto důležitým kritériem kvality FAME. S Biodiesel Rancimat, můžete měřit oxidační stabilitu FAME a jejich směsí s motorovou naftou. Může být také použit k posouzení účinnosti antioxidantů. Podívejte se jak je prováděno měření oxidační stability (Link to chapter below “The accelerated oxidation test method“).

> Podívejte se jak je prováděno měření oxidační stability

Stanovení dle národních a mezinárodních standardů

Různé standardy popisují test oxidační stability pomocí Biodiesel Rancimatu, včetně těch, které jsou zde uvedeny:
  • EN 14112 “Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”
  • EN 15751 “Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method”
  • EN 16568: “Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) fuel und blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C“

Sběr dat, vyhodnocení a archivace s moderním softwarem StabNet

StabNet je řídící centrum celého Biodiesel Rancimat: všechny funkce přístroje jsou ovládány přes PC se softwarem.

Kromě ovládání, je software také k vyhodnocování Vašich výsledků, archivuje všechny stanovení ve vlastních databázích, a mnoho dalšího. Přečtěte si víc o softwaru StabNet zde (Link to page 15_Stab_StabNet)!

> Přečtěte si víc o softwaru StabNet zde 

The Biodiesel Rancimat – multitasker

Biodiesel Rancimat má osm měřících pozic, po čtyřech v každém ze dvou nezávislých topných bloků.

Díky tomu, že jsou nezávislé, může být na každém bloku nastavena ve stejném okamžiku různá teplota. Každé stanovení může být odstartováno individuálně, přímo na přístroji, ihned po umístění vzorku do měřící pozice.

Ovládejte všechna měření stability z jednoho PC

Pokud máte velký počet vzorků, můžete k jednomu PC připojit až čtyři Biodiesel Rancimaty.

To Vám umožní analyzovat až 32 vzorků najednou pomocí jediného počítače.

Jednorázové reakční nádobky – šetřící čas, čisté a cenově přijatelné

Biodiesel Rancimat používá reakční nádobky s příznivou cenou.

Díky tomu není nutná jejich zdlouhavé čištění po každém stanovení. Kromě úspory času, je s těmito nádobkami lepší reprodukovatelnost výsledků, protože jednorázové použití nádobek eliminuje možnost kontaminace předešlým vzorkem.

Test zrychlené oxidace

Měření oxidační stability FAME pomocí Biodiesel Rancimat je spolehlivá a ověřená metoda.

Je založena na akcelerovaném stárnutí vzorku prostřednictvím zvýšení jeho teploty a nepřetržitým proudem vzduchu. Proud vzduchu unáší těkavé oxidační produkty z reakční nádobky se vzorkem do nádoby s destilovanou vodou. Vodivost v této destilované vodě je kontinuálně měřena. Nárůst vodivosti v této nádobce indikuje uvolnění oxidačních produktů. Náhlý a rychlý nárůst vodivosti, zaznamenaný sklonem křivky, je označován jako indukční doba.

Soubory ke stažení

Používáme přístroje Metrohm už 20 let […] Přístroje Metrohm jsou velmi dobré z hlediska spolehlivosti a přesnosti. Navíc nás Metrohm podporuje dobrým po-prodejním servisem.
Nakul Ketkeaw, vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand