Měření oxidační stability

Je prakticky nemožné posoudit chování vzorku při jeho stárnutí a to od jakéhokoliv okamžiku.

To je důvod, proč Metrohm nabízí přístroj na stanovení oxidační stability vzorku, které provádějí automatické testy urychleného stárnutí u vzorků přírodních olejů, potravin obsahující tuk a kosmetiky, bionafty a polymerů obsahujících chlór, jako je např. PVC. Během těchto zkoušek dochází ve vzorcích k rozpadným reakcím – způsobeným oxidací nebo tepelnou degradací. Tyto testy jsou prováděny za zvýšené teploty čímž dojde k výraznému urychlení jejich průběhu.

Měří se doba indukce, nebo také index oxidační stability. V případě polymerů se stanovuje čas stability. Níže si můžete prohlédnout Metrohm přístroje pro tyto testy. Všechny tyto systémy jsou v souladu s národními a mezinárodními normami pro měření stability.

 • Rancimat

  Dostupné možnosti Rancimat Rancimat 892 Professional Rancimat je určen pro stanovení oxidační stability v přírodních olejích a tucích. Je také vhodný pro testování potravin obsahující tuky a kosmetiky.
  • Vhodný pro kontrolu kvality produkce a pro výzkum
  • Ve shodě se standardy AOCS Cd 12b-92 a ISO 6886
  Detaily
 • Biodiesel Rancimat

  Dostupné možnosti Biodiesel Rancimat for oxidation stability measurement of biodiesel and biodiesel blends 893 Professional Biodiesel Rancimat je určen pro stanovení oxidační stability bionafty a bionaftových směsí.
  • vhodný pro testování oxidační stability bionafty požadované zákonem a pro výzkum
  • odolné materiály, které zvládnou agresivní vzorky
  • ve shodě se standardy EN 14112, EN 15751 a EN 16568
  Detaily
 • PVC Thermomat

  Dostupné možnosti Professional PVC Thermomat for thermostability measurement in PVC PVC Thermomat 895 Professional PVC Thermomat slouží ke stanovení teplotní stability polyvinylchloridu (PVC) a dalších polymerů obsahujících chlór. Může být použit pro kontrolu kvality ve všech fázích produkce a k vyhodnocení stability.
  • Vhodný pro kontrolu kvality a výzkum
  • Ve shodě se standardy včetně DIN 53381, Part 1, and ISO 182, Part 3
  Detaily

Software StabNet


Snadno použitelný software pro měření oxidační stability pro kontrolu přístroje, získávání dat, výpočty a správu dat.

Learn more...

PTT Chemical Public Company Ltd., Thajsko

"20 let používame přístroje Metrohm […] Přístroje Metrohm jsou velmi dobré z hlediska spolehlivosti a přesnosti. Navíc nás Metrohm podporuje dobrým po-prodejním servisem. "

Nakul Ketkeaw,
vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thajsko