Měření oxidační stability

Je prakticky nemožné posoudit chování vzorku při jeho stárnutí a to od jakéhokoliv okamžiku.

To je důvod, proč Metrohm nabízí přístroj na stanovení oxidační stability vzorku, které provádějí automatické testy urychleného stárnutí u vzorků přírodních olejů, potravin obsahující tuk a kosmetiky, bionafty a polymerů obsahujících chlór, jako je např. PVC. Během těchto zkoušek dochází ve vzorcích k rozpadným reakcím – způsobeným oxidací nebo tepelnou degradací. Tyto testy jsou prováděny za zvýšené teploty čímž dojde k výraznému urychlení jejich průběhu.

Měří se doba indukce, nebo také index oxidační stability. V případě polymerů se stanovuje čas stability. Níže si můžete prohlédnout Metrohm přístroje pro tyto testy. Všechny tyto systémy jsou v souladu s národními a mezinárodními normami pro měření stability.

Software StabNet

Snadno použitelný software pro měření oxidační stability pro kontrolu přístroje, získávání dat, výpočty a správu dat.

Learn more...

PTT Chemical Public Company Ltd., Thajsko

"20 let používame přístroje Metrohm […] Přístroje Metrohm jsou velmi dobré z hlediska spolehlivosti a přesnosti. Navíc nás Metrohm podporuje dobrým po-prodejním servisem. "

Nakul Ketkeaw,
vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thajsko