Manipulace s kapalinami

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system
Analytická chemie je v podstatě o tom, jak dostat správné množství látek. Přesné a reprodukovatelné manipulace s kapalinou jsou základem - jsou to časově náročné úkoly - a v laboratořích jsou denní rutinou personálu.

Metrohm nabízí dvě řady přístrojů, které se o to postarají za vás. Lze je použít pro různé úkoly, například pipetování, přenos, ředění, dávkování nebo přidávání. Můžete tak ušetřit cenný čas ve vaší laboratoři a spolehnout se na přesnost a reprodukovatelnost technologie dávkování Metrohm.