OMNIS – Karl Fischer titrace jednodušší a bezpečnejší než kdy jindy

Metrohm znovu objevil volumetrickou Karl Fischer titraci: Objevte OMNIS.

OMNIS je Metrohm novým, plně integrovaným řešením pro stanovení obsahu vody volumetrickou Karl Fischer titrací. Stanovení vody ve vzorcích nikdy nebylo pohodlnější, bezpečnější a jednodušší.

 • Bezpečnost: Se všemi chemikáliemi se zachází v uzavřeném systému bez kontaktu s činidlem.
 • Jednoduchost: Stanovení vody se spouští automaticky po vstříknutí vzorku.
 • Pohodlí: Činidlo Karl Fischer je přidáváno a odstraněno automaticky.
 • Rychlost: Jednoduchá a rychlá příprava vzorku s OMNIS Karl Fischer přístrojem.

HydranalTM Smart Reagents for OMNIS KF

Automated data transfer, end-to-end traceability, reduced chemical contact. Learn how Hydranal™ reagents make your work faster, better, and safer.

> Learn more ...

OMNIS meets Cubis® II

Get superior performance and reliability thanks the integration of the Cubis® II lab balance from Sartorius in the OMNIS platform.
Learn more …

Bezpečná KF titrace s OMNIS

S OMNIS, Karl Fischer titrace je bezpečnější, než kdy předtím. Kontakt s toxickými činidly a rozpouštědly je eliminováno:

 • Bezkontaktní výměna činidla díky 3S Kapalnému Adaptéru
 • Všechna činidla jsou v uzavřeném systému
 • Použité činidlo se automaticky vyřadí 
 • Automatické plnění a vyprázdnění titračních nádob
OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
 • Více informací o bezpečné titraci …

Jednoduchá KF titrace s OMNIS

OMNIS provádí volumetrické stanovení vody jednodušeji než kdy předtím. Tento systém se stará o všechny úkoly, které jste dělali manuálně:

 • Automatické spouštění titrace
 • Po změření, se použitý vzorek automaticky vyřadí
 • Titrační nádobka je automaticky připravená pro další stanovení
Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
 • Více informací o jednoduché titraci

Rychlá KF titrace s OMNIS

Odstranit víčko – titrace – zavřít – opakovat – všechno automaticky

Zjednodušte práci ve své laboratoři pomocí OMNIS automatizace. Připojte k vašemu OMNIS Karl Fischer titrátoru robota na podávání vzorků, systém se stává téměř 100% autonomním- stačí ho pravidelně doplňovat vzorky a stisknout start. Kompletní analýza je pak provedena automaticky, včetně otevírání a zavírání nádobek se vzorky.

 • Jednoduchá a rychlá příprava vzorků ( úspora času až 25%)
 • Vzorky jsou chráněny před vlivy prostředí
 • KF DisCover- automatická manipulace s víčkem
 • Pracovní stanice pracují paralelně (o 40% rychleji než sekvenční stanovení)
 • Více informací o rychlé titraci

A je toho víc: Další benefity analytické platformy OMNIS

Získejte lepší zkušenosti: OMNIS software 

Analytická platforma OMNIS využívá inovatívní a intuitivní software. Tento software vám pomůže s funkcemi jako jsou příkazy, vestavěná nápověda, kontroly systému a indikátory stavu systému.

Další informace o softwaru

Zvýšte úroveň vašeho systému: Přidaním modulů a funkcí

OMNIS vám dává svobodu v rozšířování vašeho systému, podle potřeby. Začněte s jedním titrátorem a přidávejte dávkovací moduly a robota na podávání vzorků přesně tak, jak potřebujete. 

Další informace o modularitě

Více vzorků? Jednoduše rozšířte váš systém

Začněte Vaši analýzu s OMNIS Sample Robot s jednou pracovní stanicí a jednoduše přidejte další, k již existujícímu systému, pro zvýšení výkonu. Systém se čtyřmi paralelními pracovními stanicemi vám dokáže ušetřit až 60% času ve srovnání se systémem s jednou pracovní stanicí.

Další informace o automatizaci
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Downloads

Co je volumetrická Karl Fischer titrace?

Karl Fischer titrace je metoda stanoveni vlhkosti, která je specifická pro vodu. Na rozdíl od jiných metod, například sušicích pecí nebo infračervených lamp, Karl Fischer titrátory stanoví skutečný obsah vody ve vzorku, zatímco jiné metody stanoví těkavé složky, které se odpařují pod vlivem tepla. 

Jednou z hlavních výhod Karl Fischer titrace je, že stanovení obsahu vody obvykle trvá jen několik minut, v porovnání s několika hodinami při sušících technikách.

Karl Fischer titrace je dobře etablovaná a široce používaná analytická metoda. Například je to referenční metoda uvedená v mnoha národních a mezinárodních normách používaných ve všech průmyslových odvětvích.