756 a 831 Coulometry

756 a 831 Coulometry získali velmi dobrou reputaci na základě výborné spolehlivosti a přesnosti.

Tyto nenákladné, léty prověřené coulometrické titrátory Vám umožní analyzovat vzorky s nižším obsahem vody (0.001-1%) a to snadnou a pohodlnou cestou.

 

KF Titrino Coulometer

Klíčové vlastnosti

  • Praktické a bezpečné: Automatická výměna reagentu pomocí jednotky Dosino
  • Univerzální: samostatný nebo softwarem ovládaný
  • Adaptabilní: možná automatická úprava vzorku

Coulometrické stanovení vody: Spolehlivé a přesné

Coulometry 756 a 831 jsou spolehlivé přístroje za velmi příznivou cenu, které Vám umožní provádět vysoce přesná stanovení obsahu vody až na úrovně ultra-stopových koncentrací.

 

Ovládání zjednodušeno na minimum

Jelikož jsou kulometry ovládány Dosiny, k výměně KF roztoků Vám postačí pouhý stisk tlačítka.

K dalšímu usnadnění ovládání přispívají dva ovládací módy: standard a expert. Ve standardním módu jsou dostupné pouze funkce vyžadované pro rutinní práci.

 

Flexibilní systém, který splní Vaše požadavky

Tento coulometr je výjimečně flexibilní.

Můžete si vybrat mezi generační elektrodou s diafragmou nebo bez ní. A také se můžete rozhodnout, jestli chcete přístroj ovládat samostatně pomocí ovládacího panelu nebo naopak těžit z velmi sofistikovaného a propracovaného ovládání prostřednictvím softwaru tiamo.


 

Jak dostat vodu ze složitých vzorků?

V některých případech není možné vzorky přímo titrovat:
  • protože vzorky uvolňují vodu pouze při vyšších teplotách,
  • protože se vzorky nesnadno rozpouští, nebo
  • protože reagují s KF reagentem

Možným řešením je použití píckové metody nebo azeotropické destilace. Tyto metody pracují tak, že se vzorek zahřívá, čímž dochází k odpaření vody, která je následně přiváděna nosným plynem do titrační cely. Metrohm nabízí hned několik řešení úpravy vzorků na bázi výše uvedených metod.
 

Krok kupředu: Automatická pícková metoda

Pokud musíte zpracovávat větší množství vzorků, tak proč nevyužít automatizace přípravy vzorku k analýze?

Metrohm nabízí dva měniče vzorku s integrovanou píckou. V závislosti na Vašich požadavcích si můžete zvolit mezi kompaktním měničem vzorku ovládaným pomocí ovládacího panelu, nebo větším, který ovládá software. 

Soubory ke stažení

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time …
Lin Li, Manager Oil Analysis Laboratory, WesTrac China