KF Ti-Touch a automatická příprava vzorku: snadné a pohodlné ovládání

KF Ti-Touch titrátor lze kombinovat s píckovým měničem vzorku 885 Compact Oven Sample Changer za vzniku velice výjimečného systému, který se jednoduše používá a navíc šetří laboratorní místo.

Pomocí tohoto měniče vzorku můžete automatizovat teplotní přípravu vzorku a tím šetřit čas při stanovení obsahu vody ve Vašich vzorcích. 

Automated thermal sample preparation for coulometric and volumetric Karl Fischer titration with KF Ti-Touch titrators

Klíčové vlastnosti

  • Vhodný i pro větší počty vzorků, přesnější stanovení, méně manuální práce
  • Samostatně pracující přístroj, který zabere v laboratoři jen velmi málo místa
  • Usnadněné ovládání díky vestavěnému ovládacímu panelu

Simple and clean solution for difficult samples

Pícková metoda nabízí řešení pro analýzu vzorků, které nemohou být titrovány přímo, např. protože:
  • nesnadno se rozpouští
  • uvolňují vodu pouze při vyšších teplotách nebo
  • reagují s KF reagentem

Při této metodě je vzorek zahříván a odpařená voda je převedena do titrační cely proudem suchého nosného plynu. Výsledkem je, že se do kontaktu s KF reagentem dostane pouze voda, což znamená, že nedochází ke kontaminaci cely ani elektrody. Kromě toho jsou Vaše výsledky spolehlivější a lze s určitostí vyloučit i carryover a paměťový efekt.
 

Maximální úspora času a minimální nároky na prostor

Automatická příprava vzorku znamená eliminaci manuální práce, což značně šetří čas potřebný k analýze.

Krom toho můžete také automatickou přípravou vzorku zvýšit přesnost stanovení, protože je každý vzorek zpracováván naprosto stejným způsobem.

Jak KF Ti-Touch titrátor tak i 885 Compact Oven Sample Changer jsou velice kompaktní. Za cenu jen opravdu malého zvýšení nároku na laboratorní prostor dostanete plně automatizované stanovení šetřící Váš čas.
 

Jednoduché ovládání pomocí vestavěného ovládacího panelu

U měniče vzorku 885 Compact Oven Sample Changer není zapotřebí komplikované instalace ani nastavování různých parametrů.

Lze jej snadno připojit ke KF Ti-Touch a nastavit velice rychle – jedinými parametry, které musíte definovat, jsou teplota pícky a průtoková rychlost nosného plynu.


885 Compact Oven Sample Changer

Úspora peněz a snižování odpadu díky znovu použitelným vialkám

Vialky s víčky se závitem pro měnič vzorků 885 Compact Oven Sample Changer nejsou pouze na jedno použití.

Jediné části vialek, které musíte měnit, jsou septa. To znamená, že snižujete odpad ve Vaší laboratoři a navíc šetříte peníze, které byste utratili za nové vialky.

Vialky s víčky se závitem pro měnič vzorků

Soubory ke stažení