Příprava vzorku pro KF Ti-Touch a KF Titrino plus titrátory

Metrohm nabízí řadu technik k přípravě Vašich vzorků pro stanovení vody pomocí Karl Fischer titrace:
  • pícková metoda,
  • azeotropická destilace,
  • a homogenizace.

Tyto metody Vám umožní stanovit obsah vody ve vzorcích, ve kterých nemohou být stanoveny přímo.

 

Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration

Co dokáže Metrohm automatizace vyřešit:

  • Vaše vzorky se špatně rozpouští? Použijte píckovou metodu.
  • Nemůžete jednoduše extrahovat vodu ze vzorku? Použijte KF Evaporator.
  • Chtěli byste zvýšit Vaši produktivitu? Automatizujte přípravu vzorku pomocí 885 Compact Oven Sample Changer.
  • Vaše vzorky jsou pevné? Použijte homogenizátor.

Pícková metoda

Pícková metoda zahrnuje vyhřívání vzorku a převod odpařené vlhkosti do titrační cely pomocí suchého nosného plynu. Tato metoda přináší řešení pro:

  • vzorky, které uvolňují vodu pouze při vyšších teplotách,
  • vzorky, které se špatně rozpouští, nebo
  • vzorky, které reagují s KF reagentem.

Díky této metodě se vzorek nedostane do kontaktu s KF reagentem, tzn. elektroda a titrační cela nebudou kontaminovány a přenos a paměťový efekt mohou být vyloučeny.

Metrohm nabízí pro píckovou metodu přístroj 860 KF Thermoprep. Pokud byste rádi zlepšili produktivitu, můžete automatizovat přípravu vzorku a analýzu pomocí 885 Compact Oven Sample Changer.
 

Snadné řešení pro náročné vzorky: KF Evaporator

Pokud neuspějete s odpařováním, např. při analýze ropy, asfaltu, terpentýnu, pryskyřice nebo terpenů, pak můžete použít KF Evaporator.

Tento přístroj pracuje na principu azeotropické destilace, při které je vzorek smíchán s rozpouštědlem a následně zahříván. Voda je pak odpařována s tímto rozpouštědlem a tato směs je převedena do titrační cely a následně analyzována.

Další výhodou této úpravy vzorku je prakticky vyloučená kontaminace cely a elektrody, protože do cely samotné putuje pouze odpařená voda s rozpouštědlem. 

Pevné vzorky, robustní homogenizátor

Pokud pracujete s pevnými vzorky, pak se můžete spolehnout na vysoce kvalitní homogenizátor Polytron.

Ten Vám umožní vzorky řádně a spolehlivě homogenizovat.

Soubory ke stažení