Příprava vzorku pro KF Ti-Touch a KF Titrino plus titrátory

Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration
Metrohm nabízí řadu technik k přípravě Vašich vzorků pro stanovení vody pomocí Karl Fischer titrace:
 • pícková metoda,
 • azeotropická destilace,
 • a homogenizace.

Tyto metody Vám umožní stanovit obsah vody ve vzorcích, ve kterých nemohou být stanoveny přímo.

 

Co dokáže Metrohm automatizace vyřešit:

 • Vaše vzorky se špatně rozpouští? Použijte píckovou metodu.
 •  
 • Nemůžete jednoduše extrahovat vodu ze vzorku? Použijte KF Evaporator.
 •  
 • Chtěli byste zvýšit Vaši produktivitu? Automatizujte přípravu vzorku pomocí 885 Compact Oven Sample Changer.
 •  
 • Vaše vzorky jsou pevné? Použijte homogenizátor.
 •  

Pícková metoda

Pícková metoda zahrnuje vyhřívání vzorku a převod odpařené vlhkosti do titrační cely pomocí suchého nosného plynu. Tato metoda přináší řešení pro:

 • vzorky, které uvolňují vodu pouze při vyšších teplotách,
 • vzorky, které se špatně rozpouští, nebo
 • vzorky, které reagují s KF reagentem.

Díky této metodě se vzorek nedostane do kontaktu s KF reagentem, tzn. elektroda a titrační cela nebudou kontaminovány a přenos a paměťový efekt mohou být vyloučeny.

Metrohm nabízí pro píckovou metodu přístroj 860 KF Thermoprep. Pokud byste rádi zlepšili produktivitu, můžete automatizovat přípravu vzorku a analýzu pomocí 885 Compact Oven Sample Changer.
 

Snadné řešení pro náročné vzorky: KF Evaporator

Pokud neuspějete s odpařováním, např. při analýze ropy, asfaltu, terpentýnu, pryskyřice nebo terpenů, pak můžete použít KF Evaporator.

Tento přístroj pracuje na principu azeotropické destilace, při které je vzorek smíchán s rozpouštědlem a následně zahříván. Voda je pak odpařována s tímto rozpouštědlem a tato směs je převedena do titrační cely a následně analyzována.

Další výhodou této úpravy vzorku je prakticky vyloučená kontaminace cely a elektrody, protože do cely samotné putuje pouze odpařená voda s rozpouštědlem. 

Pevné vzorky, robustní homogenizátor

Pokud pracujete s pevnými vzorky, pak se můžete spolehnout na vysoce kvalitní homogenizátor Polytron.

Ten Vám umožní vzorky řádně a spolehlivě homogenizovat.

Soubory ke stažení