Úprava vzorku pro KF Titrando a Titrino coulometry

Obsah vody u některých vzorků nelze přímo titračně stanovit.

V takových případech Vám Metrohm nabízí různé techniky, které Vám umožní připravit vzorky pro coulometrické nebo volumetrické stanovení vody.

KF Titrando Sample Preparation

Klíčové vlastnosti

  • Pokud se Vaše vzorky nerozpouští snadno, použijte píckovou metodu
  • Pokud jsou Vaše vzorky pevné, použijte homogenizátor Polytron
  • Pokud máte větší množství vzorků, automatizujte úpravu vzorku a analýzu

Úprava vzorku pro Titrando systems (6)

Pro složité vzorky: Pícková metoda

Pícková metoda Vám umožňuje analyzovat vzorky, které nemohou být titrovány přímo.

Např. pokud mají Vaše vzorky špatnou rozpustnost, nebo reagují s KF reagentem, pak je pícková metoda vhodným řešením. Při této metodě je vzorek zahříván a následně je odpařená voda vedena do titrační cely suchým nosným plynem. Tímto se do kontaktu s celou dostane pouze voda, což zcela zabraňuje kontaminaci elektrody i cely samotné.

Manuální, automatický nebo softwarem ovládaný systém: Je to na Vás!

Píckovou metodu můžete provádět způsobem, jakým potřebujete.

860 KF Thermoprep: Tento manuálně ovládaný přístroj Vám nabízí snadné, přímé a cenově dostupné řešení.

885 Compact Oven Sample Changer: Tento přístroj provádí píckovou metodu automaticky, čímž šetří Váš čas. Jeho ovládání je navíc velmi snadné. Díky integrovanému ovládacímu panelu nejsou vyžadována jinak složitá nastavení parametrů. Musíte nastavit pouze průtok plynu, teplotu a počet vzorků a jste připraveni začít.

874 USB Oven Sample Processor: Stejně jako titrátor, tak je i tento sample processor ovládán softwarem tiamo. Tento přístup umožňuje například zaznamenávat teplotní křivku neznámého vzorku ke stanovení optimální teploty pro analýzu. Pomocí tohoto přístroje můžete navíc měnit automaticky reagent, čímž se stane Vaše práce bezpečnější.

Homogenizace pro analýzy pevných vzorků

Pokud potřebujete analyzovat pevné vzorky, pak můžete použít velmi kvalitní homogenizátor Polytron.

Tento homogenizátor Vám umožní dosáhnout řádné homogenizace a tím tak konzistentních a reprodukovatelných výsledků.

Soubory ke stažení