942 Rozšiřující moduly – složité aplikace dělají jednoduchými

Komplexní aplikace mohou vyžadovat sofistikovanou práci s kapalinami a/nebo techniky úpravy vzorků v inline režimu.

Váš systém Professional IC Vario můžete rozšířit kdykoliv pomocí různých verzí 942 rozšiřujících modulů.

Rozšíření Vašeho stávajícího systému Professional IC Vario nebude vyžadovat žádné místo navíc, jelikož moduly lze jednoduše postavit na přístroj nebo je dát pod něj.

IC Extension Modules with operator
V závislosti na aplikaci, jednotlivé rozšiřující moduly lze využít:
  • pro inline filtraci, dialýzu, ředění, zakoncentrování nebo neutralizaci
  • pro vysokotlaký gradient
  • pro multikanálovou analýzu
  • ke konfiguraci vlastního systému, např. V kombinaci s jinými analytickými technikami jako je HPLC, MS nebo ICP/MS
  • pro vícekanálové dávkování
  • k zařazení dalšího supresoru

Rozšiřující moduly systems (10)

Show all systems: Rozšiřující moduly (10)

Dva meřící kanály se supresí pro větší množství vzorků

Kdykoliv můžete rozšířit Váš Metrohm IC systém pomocí 942 rozšiřujícího modulu k zařazení dalšího kanálů se supresí.

Touto cestou lze navýšit množství stanovení Vašich cílových analytů paralelně (aniontová-aniontová analýza).