Více vzorů, lepší výsledky – automatizovaná iontová chromatografie

Výhody automatizované iontové chromatografie jsou evidentní:

Zvýšíte počet analýz za den současně s vylepšením reprodukovatelnosti a tím take kvality Vašich výsledků. Kratší doba pro vlastní analýzu znamená nižší náklady a pro Vás z toho plynoucí vyšší zisky.

Bez ohledu na počet analýz a předpřípravu vzorků, poskytujeme automatizovaná řešení, která beze zbytku vyhovují Vašim požadavkům.

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Klíčové vlastnosti

  • Analýza velkého množství vzorků 24/7 bez nutnosti obsluhy
  • Vysoký počet analýz a nízké náklady na analýzu
  • Správnější a přesnější výsledky analýz
  • Multi-kanálové využití: Analýza aniontů a kationtů pouze s jedním autosamplerem
  • Zavedení jakékoliv nebo dokonce několika Metrohm automatizovaných technik pro přípravu vzorků v režimu inline

Automation for almost any number and volume of samples

Naše řešení automatizace v iontové chromatografii jsou vskutku rozsáhlé.

Kapacity se pohybují od pár vzorků až přes 200 a objemy od pár mikrolitrů až po půl litru. Prakticky lze použít jakýkoliv typ a tvar vialek.

Pokud potřebujete vlastní řešení pro Vaše vialky, my je navrhneme a vyrobíme.

Automated Metrohm Inline Sample Preparation (MISP)

Metrohm techniky Inline úpravy vzorků výrazně zvyšují rozsah automatizace v iontové chromatografii.

Nabízíme techniky jako je inline ultrafiltrace, inline dialýza, inline ředění a jiné automatizované techniky pro i ty nejnáročnější matrice (např. suspenze, matrice s obsahe pevných částí nebo protein, pevné nebo plynné matrice).

Čtěte více o MISP technikách!


Neomezené možnosti konfigurace

Teoreticky neexistují žádné překážky pro práci s kapalinami a inteligentními nástřikovými metodami převádění vzorkůl do roztoku a jejich následné dávkování. Jakákoliv konfigurace, která je zapotřebí z hlediska pump, ventilů nebo Dosin, ať už potřebujete Váš vzorek chladit nebo využít inteligentní dávkovací techniky, poskytujeme plně automatizovaná řešení pro splnění Vašich požadavků.

Čtěte více o možnostech konfigurace pro Professional IC Vario a Compact IC Flex!

Inteligentní dávkovací techniky k rozšíření měřeného rozsahu

Automatizovaná Metrohm iontová chromatografie Vám dovoluje využití jakékoliv inteligentní techniky dávkování: Full-loop, internal-loop, Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT) a Metrohm intelligent Pick-up Injection Technique (MiPuT).

Např. «MiPT». Využívá variabilního nástřikového objemu k pokrytí měřícího rozsahu vzorků přes 4 řády. Což znamená, že můžete analyzovat vzorky v rozsahu např. od 10 μg/L do 100 mg/L s jedinou kalibrací!
 


Automatizovaná multi-kanálová analýza: Anionty a kationty pouze s jedním autosamplerem

V případě, že potřebujete analyzovat paralelně anionty a kationty Váš Metrohm iontový chromatograf může sdílet jediný autosampler i pro velké množství vzorků.

Takový system dovoluje bezobslužnou 24/7 analýzu teoreticky jakéhokoliv vzorku v jakékoliv matrici, v závislosti na konfiguraci systému.

Automatic calibration – things can be so easy!

It goes without saying that not only samples but also standards can be diluted automatically. Metrohm offers you the possibility of automatic calibration, i.e., you only need to prepare a single multi-ion standard. The system injects this standard with different dilution factors or injection volumes and carries out a multipoint calibration.
  • Automatic calibration: You need to prepare only a single multi-ion standard
  • Applicable for IC systems equipped with Metrohm Inline Dilution, Metrohm intelligent Partial Loop or Pick-up Injection Technique as well as all Inline Preconcentration, Inline Matrix Elimination, and Inline Neutralization
  • High flexibility: one method for all dilution factors or injection volumes
  • Sample concentrations up to 6 orders of magnitude can be analyzed reliably with automatic calibration

Downloads