Rozšíření pole iontové chromatografie – Kombinované techniky

Hyphenated techniques
Propojená Metrohm iontových chromatografů se sofistikovanými vzorkovacími systémy (PILS, MARGA a CIC) na jedné straně a/nebo univerzální, vysoce citlivé detekční systémy (IC-MS, IC-ICP/MS) na straně druhé, značně rozšiřují pole působnosti iontových chromatografů.

Další možností je kombinace Metrohm IC s dalšími technologiemi z našeho portfólia, jako je titrace nebo voltametrie. TitrIC a ViltIC umožňují multiparametrovou analýzu na jediném systémů.

Spojené techniky systems (16)

Spalovací iontová chromatografie

Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography (CIC) nebo-li spalovací iontová chromatografie rozšiřuje rozsah automatizované iontové chromatografie na všechny typy spalitelných vzorků.

Pomocí CIC jsou vzorky pyrolyticky rozloženy v peci. Výsledné plynné látky jsou pohlcovány v absorpčním roztoku, který je přenesen do Metrohm iontového chromatografu pro následnou analýzu.

CIC je upřednostňovaná metoda ke stanovení různých halogenidů a sloučenín síry v matricích pevných, viskózních, kapalných I plynných vzorků.

 • Pro plně automatizovanou rutinní analýzu
 • Jedinečná pro offline metodu rozkladu a to jak z pohledu množství vzorků, tak I přesnosti dosažených výsledků Superior to offline digestion methods both regarding sample throughput and accuracy of results
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza pro každý z halogenidů

CIC splňuje následující standardy

 • ASTM D7359-08 Standardní testovací metoda pro celkový fluór, chlór a síru v aromatických uhlovodících a jejich směsí pomocí oxidačního pyrolytického spalování s následnou detekcí metodou iontové chromatografie (Spalovací iontová chromatografie, CIC).
 • UOP991-11 Chloridy, fluoridy a Bromidy v kapalných organických látkách pomocí CIC
 • ASTM D5987-96(2007) Standardní testovací metoda pro celkové množství fluóru v uhlí a koksu pomocí pyrohydrolytické extrakce a stanovení iontově selektivní elektrodou nebo metodami iontové chromatografie
 • ASTM WK 24757 pracovní položka pro F, Cl, S v LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)


Vyzkoušené a otestované metody pro CIC

 • Sloučeniny relevantní pro životní prostředí (oleje, odpadní plasty, sklo, aktivní uhlí, ...)
 • Elektronické součástky (desky plošných spojů, pryskyřice,kabely, izolace, ...)
 • Paliva (benzín, petrolej, ropa, zemní plyn, uhlí, butan, propan, katalyzátory, ...)
 • Plasty (polymery jako je polyetylene, polypropylen, ...)
 • Barviva (pigmenty, barvy, ...)
 • Farmaceutické produkty (čisté substance, meziprodukty, konečné produkty, ...)
 • Potraviny (oleje, koření, příchutě a aroma, ...)

Downloads

Monitoring vzduchu

Znečištění vzduchů je vedlejším účinkem velmi rychlé industrializace a stává se rozšířeným jevem.

Metrohm iontové chromatography v kombinaci se sofistikovanými vzorkovacími systémy jsou velmi vhodným nástrojem pro detailní sledování kritických parametrů znečištění okolního vzduchu.

24/7 monitoring vzduchu pomocí MARGA systému

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases – monitorování aerosol a plynů) je vhodné řešení pro online monitoring okolního vzduchu.

MARGA sbírá iontové zatížení (anionty a kationty) z frakcí aerosolí a plynů o definovaném objemu okolního vzduchu. Tyto frakce jsou převedeny do roztoku a nastříknuty do dvoukanálového iontového chromatografu pro následnou analýzu aniontů a kationtů. Čtěte více o systému MARGA zde.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

The Particle Into Liquid Sampler, nebo-li ve zkratce PILS, přivádí aerosoli o definovaném objemu okolního vzduchu do vodné fáze.

PILS lze propojit s jakoukoli Metrohm iontovou chromatografií pro analýzu více parametrů aerosolů. Čtěte více o tomto vzorkovacím systému zde!


Kombinované měření pro komplexní iontovú analýzu

Comprehensive analysis of ionic components in water may require direct measurement, titration, ion chromatography, and voltammetry. Combine these techniques in a single analytical system to determine the complete range of ions out of one sample.

TitrIC flex – multiparameter analysis by combining titration and IC

The advantages of TitrIC flex at a glance:
 • Unique combination of titration, direct measurement, and ion chromatography (all from the same supplier)
 • Titrations and ion chromatography performed in parallel
 • All results in a common database and combined in a shared report
 • One autosampler for three analytical techniques
 • Titration and ion chromatography applied independently or in combination
 • Expandable, modular OMNIS Sample Robot for increased sample throughput

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of the p and m values, calcium and magnesium
 • Simultaneous anion determination by ion chromatography (after ultrafiltration)

> Learn more about TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Direct measurement of temperature, conductivity, and pH value
 • Titrimetric determination of p and m values
 • Simultaneous determination of anions and cations (including calcium and magnesium) by ion chromatography after ultrafiltration
 • Automatic ion balance calculation

> Learn more about TitrIC flex II

Downloads

VoltIC Vario pro – kombinace metod iontové chromatografie a voltametrie

VoltIC Vario pro kombinuje iontovou chromatografii a voltametrii do jednoho velmi výkoného systému určeného pro stopovou analýzu.

Čtěte více o systému VoltIC Vario zde.

Downloads

IC/MS a IC-ICP/MS - spojování iontové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Můžete rozšířit rozsah iontové chromatografie propojením s hmotnostním spektrometrem (IC-MS) nebo indukčně vázané plazma hmotnostním spektrometrem (IC-ICP / MS). V důsledku toho budou mít prospěch ze zvýšené citlivosti a selektivity. A to vám umožní provádět stanovení, u nichž maximální spolehlivost je nutností, například sledování toxických nečistot (např. halogenoctové kyseliny) v pitné vodě.

Kromě toho získává kvantitativní údaje, tyto techniky také poskytují kvalitativní informace o vzorku.
 

IC/MS system