Kompaktní IC Flex

930 Compact IC Flex with operator
930 Compact IC Flex je univerzální iontový chromatograf, který byl vyvinut pro požadavky rutinních analýz.

Je robustní a velmi jednoduše ovladatelný. Proto pro smluvní laboratoře a laboratoře kontroly kvality ze všech oblastí s jasně definovanými analytickými požadavky bude 930 Compact IC Flex jasnou volbou. 

Zažijte všestrannost 930 Compact IC Flex a dejte dohromady systém pro Vaši aplikaci. 

> Přejděte na konfigurátor


Klíčové vlastnosti

 • Vynikající citlivost pro analýzu aniontů, kationtů a polárních látek
 •  
 • Malé rozměry
 •  
 • Lze použít jakýkoliv druh suprese, detekce i kolon
 •  
 • Jednoduchá automatizace pro vysoký počet vzorků
 •  
 • Metrohm Inline Sample Preparation – Metrohm inline úprava vzorků pro náročné typy matric
 •  

Low cost of ownership: save money on consumables

Less consumables – Metrohm ion chromatography systems help you to keep operation costs low:
 • You don’t need to replace syringe filters or filter caps.
 • You can use the Metrohm anion suppressor for 10 years – guaranteed!
 • The systems and hardware components are rugged and robust.

> See how much you can save every year on consumables

In addition, our systems allow you to boost productivity:
 • Ultrafiltration: inline removal of particles.
 • Automated dilution factor calculation and sample dilution.
 • Automatic calibration based on a single multi-ion standard.

Talking ROI: Read this White Paper to learn more

Flexibilní – pro jakoukoliv práci

Budete ohromeni co všechno budete moci s Vaším 930 Compact IC Flex dělat.

Využijte jakýkoliv druh suprese, aplikujte UV/VIS, vodivostní nebo amperometrickou detekci a těžte z nejdůležitějších Metrohm inline technik úpravy/přípravy vzorků – je téměř nemožné, abyste některou z nich s 930 Compact IC Flex nemohli uskutečnit. Navíc, systém pro analýzu aniontů může být jednoduše a bez větších zásahů vyžitelný i pro analýzu kationtů.

«Inteligentní iontová chromatografie» – jednoduše se nemůže nic pokazit 

Váš 930 Compact IC Flex se sám monitoruje, což znamená
 • Veškeré systémové komponenty jsou ihned
 • Přístroj a další parametry jsou automaticky integrovány do metody
 • Veškeré parametry metody I systému jsou neustále kontrolovány
 • Měřené výsledky a data jsou sledovatelné pro každý jednotlivý krok analýzy
Inteligentní iontové chromatography Vám poskytnou klid na duši: Pokud se jakýkoliv parameter dostane mimo specifikovanou mez, 930 Compact IC Flex Vás upozorní textovou hláškou.

Kontinuální práce bez nutnosti manuálních zásahů – inline příprava mobilní faze  

930 Compact IC Flex v kombinaci s 941 modulem pro přípravu mobilní fáze (Eluent Preparation Module) umožňuje automatizovanou přípravu eluentu v režimu inline pro jakékoliv složení mobilní fáze či koncentraci (včetně organických modifikátorů).

Připojte systém pro přípravu ultračisté vody k 941 Eluent Preparation Modulu a budete moci použít dokonce kohoutkovou vodu pro Váš iontový chromatograf. Automatizovaná příprava eluentu v režimu inline:

 • Zajišťuje stabilní retenční časy
 • Práci bez kontaminace
 • Omezuje manuální práci na minimum

V závislosti na aplikaci mohou být míchány až 4 elueny!
 

STREAM – zapotřebí méně chemikálií, produkováno méně odpadu

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring) je systémové uspořádání využívající supresovaný eluent po detekci pro oplach regenerované supresorové jednotky. Což znamená, že není zapotřebí další oplachové medium. Navíc, průtok regenerantu může být zredukován na minimum.

Výhodou je menší množství chemikálií a méně odpadu. STREAM umožňuje nonstop chod systému po dobu minimálně 2 týdnů – a dokonce ještě déle, pokud zařadíte kroke přípravy regenerantu v režimu inline.
 


Metrohm Inline úprava vzorku – více efektivity pro rutinní analýzy

Inline ultrafiltrace, inline ředění, inline dialýza a další inline techniky úpravy vzorků umožňují zjednodušit analýzu i těch nejnáročnějších vzorků.

Čtěte více o Metrohm inline přípravě/úpravě vzorků zde!  


Používejte kolony jakéhokoliv typu a od jakéhokoliv výrobce

Váš 930 Comapct IC Flex umožňuje použití jakékoliv kolony, kterou můžete potřebovat pro Vaši aplikaci.

Můžete si vybrat kolony různých materiálů, selectivity, kapacity a rozměrů. Více informací o portfóliu Metrohm kolon naleznete zde!

Automatizovaná iontová chromatografie – navýšení počtu vzorků a zlepšení kvality výsledků 

Rutinní analýza bez automatizace je těžko představitelná.

Narůstající počet vzorků, jejich chlazení nebo potřeba jakéhokoliv zvláštního zacházení s kapalinami – můžeme poskytnout řešení pro všechno. Čtěte více o Metrohm automatizaci pro iontovou chromatografii zde!

Inteligentní vstřikovací techniky pro efektivnější práci

Sofistikovaná práce s kapalinami je to, co dělá Metrohm iontovou chromatografii jedinečnou.

Vlastníme patenty na několik z těchto technik. Benefit pro Vás: Inteligentní nástřikové techniky spolu s Vaším Metrohm IC změní Vaši každodenní práci na mnohem efektivnější. Zde je příklad:

«MiPT» Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT), např. využívá variabilní nástřikový objem k pokrytí meřícího rozsahu vzorku, který prochází přes 4 řády. Což znamená, že vzorky v rozsahu od 10 μg/L do 100 mg/L mohou být analyzovány s jedinou kalibrací.


MagIC Net - osvědčený software pro iontovou chromatografií

Váš 930 Compact IC Flex system je řízen MagIC Net-em, preferovaným Metrohm softwarem pro iontovou chromatografii.

Čtěte více o výhodách software MagIC Net zde!

Soubory ke stažení