Spektroelektrochemická měření: jedno společné řešení

DropSens spectroelectrochemistry instrument with a bipotentiostat/galvanostat and a spectrometer
Spojte elektrochemii a spektroskopii do jednoho měření se SPELEC. Přístroj SPELEC je komplexní řešení zahrnující bipotenciostat/galvanostat kombinovaný se spektrometrem a zdrojem záření a je k dispozici pro dvě vlnové oblasti (200-900 nm a 350-1050 nm).

Spektroelektrochemie je významná technika pro studium a identifikaci elektroaktivních látek a produktů oxidačně-redukčních reakcí. Může být použita v celé řadě vědecko-výzkumných oblastí jako je:

 • Charakterizace nových materiálů
 • Přeměna fotochemické energie
 • Fotovoltaické články

Nabízíme ucelené řešení pro měření tohoto typu: přístrojové vybavení, software a příslušenství.

 

Klíčové vlastnosti

 • Kombinovaný bipotenciostat/ galvanostat a spektrometr se zdrojem záření
 •  
 • Dvě oblasti detekce: 200–900 nm a 350–1050 nm 

 •  
 • Elektrochemická a spektroskopická měření mohou být prováděna nezávisle
 •  
 • Příslušný software pro perfektní synchronizaci optických a elektrochemických měření
 •  
 • Kompatibilita se všemi spektroelektrochemickými celami a s screen-printed elektrodami
 •  

Mějte svá měření synchronizovaná s DropView Speleca

Přístroj SPELEC je dodáván s příslušným, intuitivním programem, který zajišťuje měření a následnou práci s daty.

Pomocí toho program si můžete nechat zobrazovat elektrochemické křivky a spektra v reálném čase a sledovat své experiment v absorbanci, transmitanci, reflektanci nebo countech.

Pokud dojde na úpravu data, tak DropView Spelec nabízí mnoho funkcí včetně možností zobrazení více grafů v jednom, integraci píků a měření, 3-D grafy a další.

> Více o DropView Spelec

Vše co potřebujete pro Vaše experimenty

Nabízíme pestrou paletu příslušenství pro přístroj SPELEC. Za pomoci vhodných cel a screen-printed elektrod můžete provádět měření transmitance a reflektance v malých objemech vzorků nebo dokonce provádět měření reflektance v průtokovém systému. 

Spektroelektrochemické řešení od Autolabu

Autolab Spectroelectrochemistry Spectrophotometer Light source

Nabízíme řešení, které Vám umožní rozšírit současný elektrochemický systém o spektroelektrochemii.

Nastavte si spektroelektrochemický přístroj, přesně podle Vašich požadavků:

 • K dispozici jsou dva spektrofotometry
 • Deuteriový /halogenový zdroj záření
 • Všechny součásty jsou ovládaný pomocí softwaru NOVA c

> Čtěte více o Autolab Spektroelektrochemii


Přenosné potenciostaty


Prohlédněte si naše malé a cenové dostupné potenciostaty/galvanostaty.

Přenosné potenciostaty

DropView software


Dedikovaný software pro kombinací elektrochemických a optických měření.

DropView pro SPELEC

Screen-printed elektrody


Rýchlé, cenové dostupné a univerzílní. Prohlédněte si naše screen-printed a interdigitated elektrody pro elektrochemický výzkum.

Screen-printed elektrody

Elektrochemické cely


Vyberte si tu pravou clu pro vás elektrochemický výzkum.

Spektroelektrochemické cely