Nanomateriály a reagencie: pro špičkový výzkum

Nanomateriály a elektrochemické reagencie jsou užitečné nástroje pro elektrochemické aplikace, katalýzu, optické a biologické značení a mnohé další,

Na této stránce se dozvíte více o našich nanomateriálech a reagenciích:

Nanomaterials and reagents for electrochemical research

Klíčové vlastnosti

  • Uhlíkové nanomateriály: nanotrubičky, nanovlákna, mezoporézní uhlík, grafen a grafen oxid
  • Kovové nanodrátky a nanočástice: zlato, platina, palladium, nikl a stříbro
  • Kvantové tečky: CdSe Core a CdSe/ZnS Core/Shell, suspense v chloroform nebo funkciolizované karboxylovými skupinami
  • Elektroaktivní enzymatické sloučeniny pro použití jako substrátu alkalické fosfatázy

Uhlíkové nanomateriály

Posuňte Váš výzkum o krok vpřed – s našimi uhlíkovými nanomateriály pro modifikace elektrod a další aplikace.

Uhlíkové nanotrubice, grafen a oxid graafenu: tyto alotropické modifikace uhlíku jsou mezi nejvíce studovanými a nejvíce používanými sloučeninami za což vděčí, jejich elektrickým a tepelným vlastnostem, jejich velkému specifickému povrchu, stejně jako jejích síle a elasticitě.

Pro katalýzu, sorpci nebo fotovoltaické aplikace nabízejí , uhlíkové nanovlákana a mezoporézní uhlík 

obrovské možnosti. Dodáváme tyto materiály v různých velikostech, strukturách, v pevné formě nebo v roztoku (organickém nebo vodném).

Kovové nanodrátky a nanočástice

Vlastnosti materiálu v nanorozměrech se odlišují od těch velkoobjemových. Naše kovové nanodrátky a nanočástice jsou připravované pomocí elektrochemické depozice na hliníkových templátech a mohou být použity ve výzkumu jako biologická značka, jako katalyzátor v nano-optikách nebo molekulární elektronice.

Můžete získat nanodrátky a nanočástice následujících kovů v roztoku etanolu:

Kvantové tečky: hrajte si s kvantovou mechanikou

Kvantové tečky nabízejí excelentní možnosti na poli jako je (bio)sensing a fotovoltaika a mohou být použity rovněž jako foto katalyzátor. Kvantové tečky jsou dostatečně malé na to, aby mohly poskytovat kvantový efekt s různými optoelektronickými vlastnostmi.

Naše kvantové tečky jsou k dispozici jako suspense v chloroform nebo funkciolizované karboxylovými skupinami, což je činí rozpustní ve vodě a tedy rozšiřuje pole jejich působnosti.

> Podívejte na naše verze kvantových teček

Elektroaktivní enzymatické sloučeniny: snižování detekčních limitů

Použití alkalické fosfatázy (AP) jako enzymatické značky pomáhá dosáhnout nižších limitů detekce. Pomocí elektroaktivních enzymatických produktů (získaných z p-aminofenol fosforečnanu, hydrochinon difosforečnanu a fosforylovaného paracetamolu) a elektrochemické detekce můžete zvýšit citlivost a dostat větší lineární odezvu než v případě klasických AP substrátů.

Oxidační potenciál enzymatických produktů je nižší než ostatních produktů AP, a tak je snížen počet potencionálních interferentů, které se mohou oxidovat na elektrodovém povrchu. 

> Přejít na  elektrochemické reagencie …

Elektrody pro elektrochemii

Rychlé, cenově přijatelné a univerzální. Seznamte se s našimi tištěnými a prolínajících elektrod pro elektrochemický výzkum

Screen-printed elektrody …

Cely pro elektrochemii

Vyberte si tu pravou celu pro vaše screen-printed electrody.

Zjistit více …

Přenosné potenciostaty

Potentiostaty/galvanostaty, multikanálové verze, elektrochemiluminiscenční analýza a další.

Prohlédněte si naše přístroje

Spektro-elektrochemie

Elektrochemie a spektroskopie nakombinovány do jednoho měření: SPELEC. Zjistěte více o našich přístrojích pro spektroelektrochemii.

Zjistit více …