DropView software

DropView software on a laptop screen with a potentiostat/galvanostat

Ovládejte Vaše potenciostaty/galvanostaty od DropSens pomocí uživatelsky příjemného a intuitivního softwaru DropView.

Tento software umí vše: počínaje nastavením parametrů měření, přes sběr data až po práci a zpracování naměřených dat nebo jejich export.

Nabízíme zcela konkrétní softwarové řešení pro speciální měřící techniky a instrumentace:

> Pro kompaktní i vícekanálové přístroje a pro elektrochemiluminiscenční měření

> Pro spektroelektrochemická měření

> Pro naše základní přístroje

DropView 8400: efektivní ovládaní přístrojů řady µStat

Program DropView 8400 umožňuje pracovat s elektrochemickými metodami jednoduše a intuitivně. Automaticky rozpozná přístroj a nastaví konfiguraci. Práce s elektrochemickými přístroji je jednoduchá jak jenom může být a to např. díky tlačítkám se zkratkami nebo rozevíracími nabídkami.

Využijte tento program pro nastavení parametrů zvolené techniky, záznam i následnou úpravu dat. Pokud budete chtít provádět navazující měření, máte možnost si vytvořit vlastní script v příslušném editoru.

DropView 8400 v kostce:

 • Intuitivní program pro přístroje µStat

 •  
 • Disponuje všemi hlavními elektrochemickými technikami
 •  
 • Manuální ovládání a možnosti scriptů pro navazující měření
 •  
 • Provádění synchronizovaných elektrochemických a luminiscenčních měření
 •  

DropView SPELEC: softwarově řízená spektroelektrochemie

DropView SPELEC je program věnovaný kombinovaným elektrochemickým a optickým měřením pomocí přístrojů SPELEC. Můžete si být jisti perfektní synchronizací obou technik a rovněž využít jeho velkého potenciálu a výborných vlastností jako je zpracování dat a zobrazení spekter v reálném čase.

Program je schopen zobrazit spektroskopická měření v podobě absorbance, transmitance, reflektance nebo counts v průběhu elektrochemického procesu. Navíc si můžete optická spektra a elektrochemické křivky zobrazit v 3-D grafech (voltabsorptogramy, chronoabsorptogramy a derivační grafy).

 

DropView SPELEC v kostce:

 • Panel pro zobrazení spekter v reálném čase

 •  
 • Spektroskopická měření v: counts, absorbanci, transmitanci nebo reflektanci

 •  
 • Synchronizované zobrazování spekter a elektrochemických křivek

 •  
 • 3-D grafy

 •  

DropView 200: základní elektrochemický software

Toto jednoduché softwarové rozhraní pro bipotenciostat µStat200 otevírá světu brány elektrochemie. S přístrojem µStat200 a programem DopView 200 nemusíte být expertem, abyste zvládli následující techniky:
 • Linear Sweep voltametrie
 • Cyklická voltametrie
 • Square Wave voltametrie
 • Diferenčně pulzní voltametrie
 • Amperometrická detekce
 • Pulzní amperometrická detekce

Portable potentiostats


Find our range of small, affordable potentiostat/ galvanostat instruments here.

Portable potentiostats

Spectroelectro-chemistry


Combine electrochemistry and spectroscopy in one measurement: SPELEC

More about SPELEC

DropSens electrodes


We offer a wide range of disposable screen-printed and interdigitated electrodes.

Learn more …

Cells for electro-chemistry


Find the appropriate cells for your research with screen-printed electrodes here. 

Electrochmistry cells