Elektrochemické cely

Právě zde naleznete vhodnou měřící celu pro Váš elektrochemický výzkum. Nabízíme pestrou paletu cel počínaje wall-jet a thin-layer průtokovými celami přes optické cely až po cely pro vsádkové uspořádání. Všechny cely jsou navrženy tak, aby se snadno používaly a výměna elektrod byla rychlá a jednoduchá.nt.

Naše cely jsou k dispozici z několika materiálů a tak je lze použít v různých rozpouštědlech. Nabízíme možnost výroby měřících cell dle Vašich konkrétních požadavků. Pro analýzy můžete používat screen-printed nebo interdigitated elektrody.

Více o našich celách pro:

  • Flow Injection Analýzu (FIA)
  • Batch Injection Analýzu (BIA)
  • Spektroelektrochemickou analýzu
  • HPLC a klasické vsádkové uspořádání
Setup for electrochemical research with potentiostat and cell

Klíčové vlastnosti

  • Všestrannost a jednoduché používání: vhodné pro nejrůznější experimenty, navrženy pro snadnou výměnu elektrod.
  • K dispozici z nejrůznějších materiálů pro použití s různými typy rozpouštědel.
  • Výroba cel na míru pro vaše unikátní aplikace.
  • Analýzy s cenově nenákladnými screen-printed nebo interdigitated elektrodami.

Jednoduché na používání, všestranné a přizpůsobitelné

S našimi celami budete schopni provádět Vaše elektrochemické analýzy mnohem jednodušeji. Navrhli jsme cely v duchu jednoduchosti pro výměnu elektrod - například magnetický mechanismus otevírání/zavírání cel, za jehož pomoci je výměna elektrod otázkou pár vteřin.

Různé materiály a rozměry vyhovující požadavkům pro Vaše analýzy. Naše cely jsou k dispozici z metakrylátu, Teflonu, PEEKu, polypropylenu nebo ABS.

Jsou vaše požadavky přesto jiné? Žádný problém. Velmi rádi pro Vás vyrobíme cely na základě Vašich konkrétních potřeb.

> Dejte nám vědět …

Batch Injection Analýza: chytrá alternativa

Jako alternativa k FIA uspořádání jsme vyvinuli systém pro Batch injection analýzu, která představuje robustní a elegantní techniku schopnou eliminovat nevýhody spojené s FIA systémem, jako jsou vzduchové bublinky nebo podtékání.

Jak Batch injection analýza funguje? Systém BIA používá programovatelnou elektronickou mikropipetu, která postupně a reprodukovatelně dávkuje jednotlivé nástřiky. Roztok je dávkován do těsné blízkosti elektrodového povrchu. Jelikož je rychlost dávkování velmi přesně kontrolována, výsledné píky jsou stejně ostré jako ty získané pomocí FIA systému. Batch injection systém je jednoduché řešení pro měření bez-průtokovém systému.

Více o systému pro Batch injection analýzu:

> s Micropipette P200M

> s Micropipette P1000M

Cells for Corrosion Research

Metrohm Autolab potentiostat/galvanostat instruments are ideally suited for electrochemical research into the corrosion properties of metals. For this type of application, a cell for the metal sample and the electrolyte is required.

We offer a selection of cells for corrosion research:

  • Corrosion cells, available in two sizes (400 mL and 1 L) for circular samples.
  • Flat cell designed for large, flat samples (coated or bare metal).

> Learn more about the corrosion cells

Cells for Electrocatalysis Research

Electrocatalysis experiments with noble metals and platinum in particular must be carried out in the cleanest possible conditions. With a total volume of 250 mL, the Autolab RRDE cell meets this requirement.

The cell can be easy assembled and can be completely taken apart for cleaning. All parts in contact with the solution are made of materials with the best chemical resistance.

The Autolab RRDE cell for ECAT research creates a stable measurement environment with the thermostatic jacket and two-way gas purge.

> Learn more about the Autolab RRDE cell for ECAT research

Flow Injection Analýza (FIA) mnohem jednodušší

Cely pro průtokovou analýzu (FIA) mají magnetický mechanismus pro rychlou a jednoduchou výměnu elektrod. Máme pro Vás k dispozici FIA cely v různých rozměrech a z nejrůznějších materiálů, a tak určitě naleznete vhodnou celu pro Vaše měření.

> Prohlédněte si všechny FIA cely …

Jeden rozbor, osm výsledků – pomocí multikanálových cel. Pokud Vám záleží na efektivitě, tak máte možnost simultánní analýzy osmi vzorků na nezávislých měřících kanálech.

> Více o osmikanálové cele

> Více o jedno-kanálové cele formátu 8X

Cely pro spektroelektrochemická měření

Pokud potřebujete provádět spektroelektrochemická měření, nabízíme Vám k tomu určenou FIA celu nebo spektroelektrochemickou celu pro nízké objemy.

Náš FIA systém pracuje s tenkovrstvou průtokovou celou pro screen-printed elektrody a zahrnuje příslušný držák optických vláken pro snadné měření.

> FIA cela pro spektroelektrochemii …

Pokud pracujete s malými objemy vzorků, méně jak 100 µL, budou Vás zajímat naše cely pro experimenty zahrnující měření transmittance a reflektance. Stejně jako naše FIA cely, jsou tyto cely opatřeny pohodlnými magnety pro snadné otevírání/zavírání a s tím spojenou výměnu elektrod.

> Nízkoobjemové cely pro spektroelektrochemii …

Další cely: HPLC a batch cely pro velké objemy

Cell for HPLC
Provádějte HPLC se screen-printed elektrodami a vyhněte se netěsnostem a podtékání

> Více o HPLCELL


Cell for electrochemistry
Provádějte batch analýzu ve větších objemech (5 – 8 ml). To Vám umožní míchat i odvzdušňovat roztok a provádět analýzu pomocí standardních přídavků,

> Více infromací


Elektrody pro elektrochemii

Rychlé, cenově přijatelné a univerzální. Seznamte se s našimi tištěnými a prolínajících elektrod pro elektrochemický výzkum

Screen-printed elektrody …

Přenosné potencistaty

Potentiostaty/galvanostaty, multikanálové verze, elektrochemiluminiscenční analýza a další.

Prohlédněte si naše přístroje

Spektro-elektrochemie

Elektrochemie a spektroskopie nakombinovány do jednoho měření: SPELEC. Zjistěte více o našich přístrojích pro spektroelektrochemii.

Zjistit více …