Metrohm Autolab Moduly: Neomezené možnosti

Metrohm Autolab nabízí různé moduly, které Vám umožní rozšířit rozsah Vašich elektrochemických měření.

Díky modulům můžete přizpůsobit Autolab tak, aby splňoval Vaše specifické výzkumné požadavky,

  • díky rozšíření měřícího rozsahu přístroje,
  • díky možnosti připojení externího zařízení nebo
  • díky zbudování úplně nové měřící techniky.
Přečtěte si více o jednotlivých modulech a zjistěte jak můžete vylepšit svůj potenciostat/galanostat.

PGSTAT128N with cell and laptopt computer

Klíčové vlastnosti

  • Každý modulární přístroj může být upraven

  • Moduly mohou být kdykoliv přidávány
  • Externí moduly mohou být vyměňovány mezi různými přístroji
  • Všechny moduly jsou kompatibilní jak s novými tak již existujícími Metrohm Autolab přístroji
  • Všechny funkce jsou podporovány výkoným softwarem NOVA

Získejte integrovaný systém, který dělá přesně to, co chcete

Moduly Vám nabízí možnost plné úpravy vašeho Metrohm Autolab přístroje. Můžete těžit z integrovaného systému od jednoho zdroje, který je nakonfigurován přesně podle Vašich výzkumných požadavků, od potenciostatu/galvanostatu, přes kontrolní software až po moduly.

Kompatibilita není problémem: Díky tomu, že jsou moduly připojeny pomocí generického rozhraní je zajištěna kompatibilita jak se staršími tak i novějšími přístroji. Díky tomu můžete přidat modul do Vašeho systému a očekávat jeho okamžitou funkčnost.

Plug-in metody a funkce

Elektrochemická impedanční spektroskopie, měření pX/pH, elektrochemické quartz crystal mikrovány, current integration cyclic voltammetry, a více – to jsou elektrochemické měřící metody, které mohou být přidány do přístrojů Autolab pomocí dedikovaných modulů.

Ostatní moduly jsou používány pro rozšíření možností potenciostatů/galvanostatů Metrohm Autolab. Například můžete rozšířit maximální proud, umožnit měření nízkých proudů, implementovat true analog sweep pro cyklickou voltametrii a mnoho dalších.

Related products

Electrodes for electrochemistry

Find electrodes and electrode accessories for your Metrohm potentiostat/galvanostat.

Electrochemistry electrodes

Electrochemistry cells

With a wide range of electrochemical cells, Metrohm Electrochemistry has what you need for your experimental setup.

Electrochemistry cells

Nanomaterials and reagents

Check out our range of reagents and nanomaterials for leading-edge research.

Nanomaterials and reagents