VoltIC Professional

VoltIC spojuje iontovou chromatografii a voltametrii v jeden silný analytický systém pro stopovou iontovou analýzu.

Umožňuje plně automatizované a simultánní stanovení přechodových prvků pomocí VA spolu s anionty a kationty metodou iontové chromatografie. Vše je doprovázeno výraznou úsporou času I nákladů.

VoltIC Professional system: combined voltammetric and ion chromatographic analyses

Klíčové vlastnosti

  • Přednosti iontové chromatografie a voltametrie kombinované v jednom systému

  • Plně automatizovaná analýza až 56 vzorků

  • Ovládání je prováděno jediným softwarem: MagIC Net

  • Výsledky pro všechny parametry zobrazeny v jedné databáze

Rozsáhlá analýza najednou

VoltIC vykonává simultánní analýzu technikou iontové chromatografie a voltametrie, včetně CVS.

Ať už Vaše aplikace zahrnuje komplexní stopová analýza nebo stanovení organických aditiv vedle iontů v pokovovacích lázních, VoltIC je pro to jako stvořený.

Šetří čas přípravy vzorků

Jak iontový chromatograf, tak i VA analyzátor jsou napájeny ze stejné nádobky se vzorky.

Pro Vás to znamená, že díky kombinaci IC a VA v jednom se úpravě nebo přípapravě Vašeho vzorku stačí věnovat pouze jednou.

Jeden software pro ovládání i správu dat

Systém je provozován pomocí ověřeného softwéru MagIC Net.

Veškeré výsledky z VA a IC analýz jsou seskupovány ve vlastní databázi softwéru a mohou být zobrazeny ve společném reportu.

Společný autosampler

VoltIC systém, tedy VA a IC jednotka sdílá autosampler, který k těmto jednotkám dopraví vzorel. Toto řešení činí VoltIC efektivní a náklady šetřící alternative k odděleným systémům analýz technikou VA a IC. Na autosampler můžete umístit až 56 vzorků.

Rozmanité aplikace

Kombinovaná analýza spojením IC a VA nalezne aplikace v mnoha odvětvích – níže uvádíme pár příkladů.
  • Životní prostředí: anionty, kationty a přechodové prvky ve vodě
  • Výroba elektroniky: brightener pomocí CVS a SPS látky v kyselých měďných lázních pomocí IC
  • Energetický průmysl: anionty a železo ve vodních cyklech (např. napájecí voda)