Produkty

 • Titrace

  Inovativní přístroje a příslušenství pro veškeré požadavky na titraci
  Více informací
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Karl Fischerova titrace

  Kompletní sortiment přístrojů a příslušenství pro stanovení obsahu vody v kapalných, pevných nebo plynných vzorcích
  Více informací
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Iontová chromatografie

  Iontové chromatografy pro běžné použití a výzkumné aplikace: flexibilní, spolehlivé a snadno ovladatelné
  Více informací
 • 914 pH/konduktometer

  pH/ion & vodivost

  Vysoce přesné přístroje pro měření pH, ORP, iontů, vodivosti, TDS a měření teploty v laboratoři nebo v terénu
  Více informací
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Spektroskopie

  NIRS a RAMAN spektrometry pro analýzu v laboratoři a v terénu 
  Více informací
 • Polarograf 797 VA Computance

  Voltametrie

  Přístroje pro stopovou analýzu kovů a jiných elektrochemicky aktivních látek pomocí voltametrie nebo polarografie
  Více informací
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Procesní analyzátory

  Procesní analyzátory pro průmyslové inline, on-line a atline analýzy v různých průmyslových odvětvích
  Více informací
 • Autolab Multi Potentiostat

  Elektrochemie

  Potenciostatické / galvanostatické přístroje, modulární rozšíření, software a příslušenství pro elektrochemický výzkum
  Více informací
 • 892 Professional Rancimat

  Meření stability

  Přístroje pro měření oxidační stability bionafty, přírodních olejů / tuků a potravin obsahujících tuk
  Více informací
 • Manipulace s kapalinami

  Řešení pro přesné manuální nebo automatizované zacházení s kapalinami.
  Více informací
 • Metrohm príslušenstvo

  Příslušenství

  Elektrody, kolony pro iontovou chromatografií, laboratorní sklo, hadičky a aj. příslušenství 
  Více informací