Webinářové centrum

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, electrodes, NIRS

Aplikační příklady, praktické informace o správném zacházení, údržbě a řešení problémů – Naše webináře obsahují velmi užitečné informace o různých technikách a z různých odvětví.

Na této stránce je archiv webinářů, které se konaly v minulých letech. Tyto webináře můžete shlédnout zcela bezplatně.

Jednoduše zvolte techniku nebo téma, které vás zajímá nebo si projděte naše webináře.

Upcoming webinars

Link to events page for upcoming webinars

Discover more webinars and other events Metrohm will be participating in.

> Go to events page

Jaká metoda nebo téma vás zajímají?KF titrace: Základy


Zjistěte více o KF titraci a píckové technice, o výběru vhodného činidla a rozdílu mezi voluemtrickou a coulometrickou titrací.
Délka: 52 min

KF titrace: Řešení problémů


Získejte užitečné tipy a triky týkající se odstraňování problémů při titraci podle Karla Fischera: jak stabilizovat hodnotu driftu, tipy pro čištění a skladování KF elektrod, o přípravě vzorků a další.
Délka: 59 min

Webový seminář: Tipy a rady pro Karl Fischer titrace


Podívejte se na webový seminář KF titrace.
Seminář se věnuje tématům jako: drift, péče o elektrody, zamezení přetitrování, apod.
Zaregistrujte se a podívejte se na seminář KF titrace.

Přejít na G.I.T. Laboratory Journal

KF titrace a NIRS


Podívejte se na tento on-demand webinář a zjistěte, jak můžete snížit každodenní náklady na údržbu KF vybavení pomocí spektroskopických technik.
Chcete-li sledovat tento webinář, musíte se zaregistrovat v Lab Manager

Přejít na Lab Manager

Safe, fast, easy KF titration


Watch this webinar to learn how to make your KF titrations more convenient, safer, and easier with smart equipment and reagents.
This on-demand webinar is hosted by Metrohm and Honeywell.

Go to the webinar

Analyzing difficult samples


In this webinar, you will learn how to analyze difficult samples (slow water release, poor solubility, water release at high temperatures, side reactions with reagent, contamination) with Karl Fischer titration.
This on-demand webinar is hosted by Metrohm and Honeywell.

Go to the webinar

KF titrace a KF reagencie


Tento webinář pořádaný společností Metrohm a Honeywell pojednává o tématech týkajících se KF instrumentace a KF činidel KF.
Webinář na vyžádání vám přináší společnost Separation Science.

Přejít na webinář

Titrační automatizace


Tento webinář představuje možnosti, jak zlepšit reprodukovatelnost a efektivitu pomocí automatizované titrace.Webinář na vyžádání vám přináší společnost Separation Science.

Go to the webinar

Titrace: Základy


V tomto webináři se dozvíte více o titračních metodách, stanovení titru a přípravě vzorků.
Délka: 43 min

Titrace: Řešení problémů


V tomto webináři se dozvíte více  o užitečných tipech a tricích pro řešení problémů při titraci.
Délka: 36 min

Titrace a NIRS


Titrace a spektroskopie blízké infračervené oblasti v perfektní synergii. Zjistěte více o možnostech efektivního monitoringu výrobního procesu.
Délka: 60 min

Titration and lab 4.0


In this webinar, Eyla Reuss (Merck KGaA) and Christian Haider (Metrohm AG) introduce you to the advantages of the unique combination of the OMNIS titration platform with the jointly developed 3S titration reagents.
This on-demand webinar is hosted by Separation Science and sponsored by Metrohm and Merck.

Go to the webinar

Práce s titračními senzory


Naučte se, jak se můžete vyhnout chybám při titraci pomocí  správné manipulace se senzory.Webinář na vyžádání vám přináší společnost Separation Science.

Přejít na webinář

IC pro různé aplikace 


Tento webinář pořádaný společnostmi Select Science a Metrohm ukazuje možnosti systémů iontové chromatografie, které jsou optimalizovány pro více aplikací.Délka: 77 min

Automatická kalibrace na IC


v tomto webináři se dozvíte, jak může automatická kalibrace iontového chromatografu ušetřit čas a zvýšit spolehlivost.
Délka: 44 min

Analýza glyfosfátu a AMPA


Naučte se, jak můžete snadno stanovit glyfosát a jeho primární metabolit AMPA v pitné vodě pomocí iontové chromatografie.
Délka: 40 min 

IC pro analýzu potravin


V tomto webináři pořádaném společností Select Science se dozvíte o možnostech iontové chromatografii pro analýzu potravinářských produktů, např. mléčných výrobků, masa a ryb, nealkoholických nápojů a pečiva.Webinář na vyžádání vám přináší společnost Separation Science.

Přejít na Select Science

Příprava vzorků pro IC


Podívejte se na tento webinář na vyžádání a zjistěte, jak můžete eliminovat problémy způsobené maticí díky technikám inline přípravy vzorků.

Vylepšení přípravy vzorku pro IC


Tento webinář představuje inline dialýzu jako řešení pro analýzu komplexních matric vzorků, jako jsou vzorky obsahující různé částice, koloidy a vzorky obsahující proteiny.
Webinář na vyžádání vám přináší společnost Separation Science.

Přejít na Select Science

Best practices in IC


This on-demand webinar presents valuable troubleshooting tips and insights into ion chromatography and its many advantages. The webinar is brought to you by SeparationScience.
Length: 1 hr

Go to SeparationScience

Food industry - Save time with IC


This on-demand webinar explains the differences between IC and HPLC and shows how IC can be used to analyze food and beverage samples.

Go to Wiley

NIRS ve farmaceutických procesech


Tento webinář pořádaný European Pharmaceutical Review společně s Metrohm se zabývá tím, jak implementovat spektroskopii blízké infračervené oblasti do farmaceutických procesů.
Délka: 60 min

Optimalizovaný QC s NIRS


Získejte další informace o snižování nákladů na kontrolu kvality pomocí blízké infračervené spektroskopie. Tento webinář ukazuje, jak společnost Herbalife implementovala NIRS ve svých pracovních postupech na QC / QA.
Délka: 58 min

NIRS ve výrobě polymerů


Objevte, jak vám NIRS může pomoci při monitorování produkce polymerů. Tento webinář představuje úvod do tématu a uvádí příklady aplikací zavedených společností Cytec.
Délka: 60 min

Analýza výrobků pro osobní péči


Tento webinář nabízí přehled možností NIRS pro kvantitativní a kvalitativní analýzu produktů pro osobní péči, např. krémů, laků na vlasy, přísad detergentů a mýdel, tak jak jsou implementovány v Colgate Palmolive.
Délak: 60 min

NIRS: Vlhkost v sušičkách


Tento webinář pořádaný European Pharmaceutical Review společně s Metrohm se zabývá tím, jak lze blízkou infračervenou spektroskopii použít jako nástroj PAT při monitorování obsahu vlhkosti v různých typech sušiček v reálném čase.
Délka: 60 min

NIRS jako PAT nástroj


Naučte se, jak lze blízkou infračervenou spektroskopii použít jako nástroj PAT od identifikace vstupních surovin po integrovanou procesní analýzu. Délka: 64 min

NIRS a titrace


Titrace a spektroskopie blízké infračervené oblasti v perfektní synergii. Zjistěte více o možnostech efektivního monitoringu výrobního procesu.Délka: 60 min

NIRS pro analýzu obsahu vody


Seznamte se s výhodami blízké infračervené spektroskopie ve spojení s Karl Fischer titrací pro rychlé a robustní stanovení obsahu vody v produktech pro osobní péči a kosmetice.
Délka: 53 min

Zlepšení opakovatelnosti v souladu s pravidly


V tomto on-demand webcastu, odborníci na spektroskopii
diskutovali nedávné pokroky v technologii kapesních Ramanovových apektrometrů a NIR, které vedou k rychlejší a účinnější kontrole a lepšímu dodržování předpisů.

Přejít na webcast

Polyether quality assessment with NIRS


Tento on-demand webinář představuje, jak lze NIR spektroskopii použít k rychlému stanovení parametrů kontroly kvality polyetherpolyolů, jako jsou hydroxylové číslo a jodové číslo, za účelem snížení laboratorního zatížení, realizace úspor nákladů a zvýšení míry zpětné vazby mezi laboratoří a výrobní linkou.

Přejít na webinář

Spektroskopie: Přehodnocení chemických analýz


Multi-parameter analysis of chemicals, solvents, and polymers often involves tedious sampling and time-consuming preparation. Watch this webinar and learn how wet chemical or other analytical methods can be transferred to an NIR method. 

Přejít na webinář

Snižte vytížení vašeho KF pomocí NIRS


Podívejte se na tento on-demand webinář a zjistěte, jak můžete snížit každodenní náklady na údržbu KF vybavení pomocí spektroskopických technik.
Chcete-li sledovat tento webinář, musíte se zaregistrovat v Lab Manager

Přejít na Lab Manager

Kontrola surovin


Podívejte se na tento on-demand webinář a objevte možnosti Ramanovy a NIR spektroskopie při kontrole vstupních materiálů ve farmaceutickém a chemickém průmyslu a u výrobců produktů pro osobní péči.
Tento on-demand webinář vám přináší Wiley.

Přejít na Wiley

QC efficiency of polymers


Watch this on-demand webinar to learn how you can reduce costs and increase efficiency in quality control of polymers with near-infrared spectroscopy. This webinar is brought to you by Plastics Today.
Length: 1 hr 3 mins

Go to Plastics Today

Reduce costs in QC labs


Watch this on-demand webinar to learn more about the advantages of NIRS: Receive multiple parameters (e.g., moisture, viscosity, hydroxyl value) in less than one minute and reduce costs of your QC lab up to 90%! This webinar is brought to you by AZO network.
Length: 1 hr

Go to AZO network

Základy měření pH


V tomto webináři se dozvíte více o základech potenciometrického měření a faktorech ovlivňujících pH, kalibraci pH a správného výběru a údržby elektrod.
Délka: 47 min

Řešení problémů při měření pH


V tomto webináři se dozvíte více o řešení problémů při měření pH a jak provádět měření v jiných médiích než ve vodě.
Délka: 48 min

Elektrochemie


Corrosion prevention and analysis


In this webinar, Larry Tucker and Dr. Julia van Drunen discuss corrosion monitoring, prevention and mitigation as well as the application of electrochemical methods to measure and monitor corrosion in different environments, including the flow conditions encountered in pipes.
Length: 1 hr

Výzkum a aplikace elektroanalýzy


Tento webinář představuje řešení pro pokročilou elektrokatalýzu (ECAT) - její výzkum a možné aplikace.
Délka: 60 min

Biosensing pomocí tištěných elektrod


V tomto webináři se dozvíte více o rychlém, jednoduchém a citlivém elektrochemickém biosensingu pomocí tištěných elektrod.
Dělka: 56 min

Korozní testy: Nedestruktivní methody


V tomto webináři se dozvíte více o běžných nedestruktivních elektrochemických metodách pro studium koroze.
Délka: 60 min

EIS Data For Battery Materials R&D


In this webinar Dr Julia van Drunen introduces electrochemical impedance spectroscopy (EIS) as a valuable tool for the analysis of battery materials, components, and fuel cells.
Length: 56 mins


Screening z post-marketingového pohledu


V tomto webináři se dozvíte, jak mohou přesné, spolehlivé a přenosné screeningové nástroje pomoci detekovat nestandardní a padělané léčiva.
Délka: 56 min

Content uniformity testing


Learn how transmission Raman spectroscopy is a rapid method to measure the concentration of the active pharmaceutical ingredient (API) and excipients with one single test. This on-demand webinar is brought to you by European Pharmaceutical Review.
Length: 55 mins

Go to European Pharmaceutical Review

Raw Material Control Strategies


Learn more about handheld Raman technologies and their effectiveness for raw material control in pharmaceutical manufacturing settings. The use of the NanoRam-1064 is highlighted as it can be used to overcome fluorescence and is able to identify many complex and colored materials often used in biopharmaceutical manufacturing.
Length: 1 hr 

Raman: Biomedical applications


Watch this on-demand webinar to learn more about the advantages of Raman spectroscopy for biomedical applications such as vaccine development or disease diagnosis.

Go to webinar