Titrace – Jak vyčistit dávkovací jednotku

Dávkovací jednotky vyžadují pravidelnou kontrolu a musí být čas od času demontovány a podle potřeby očištěny.

Měsíční nebo dokonce týdenní kontroly jsou vyžadovány v případě použití alkalických, žíravých nebo vysoce koncentrovaných reagencií. Pokud se použijí bezproblémová činidla, mohou být intervaly prohlídek prodlouženy na šest až dvanáct měsíců.

Toto video vás krop po kroku naučí jak čistit dávkovací jednotku.