KF Titrace – Sestavení coulometrické titrační nádobky

Coulometric KF cell - ordering numbers of the spare parts
  Celu sestavte následujícím způsobem:

  1. Umístěte magnetické míchadlo 6.1903.030 do coulometrické cely.
  2. V případě potřeby zastřihněte těsnění 6.2713.0x0 a umístěte je na všechny zábrusové části (elektrody, adsorpční trubičku, atd.). Dbejte na to aby byly těsnění zastřiženy rovně a nebyly roztřepené. Těsnění by neměli vyčnívat na spodním okraji zábrusu.
  3. Vložte absorpční trubičku 6.1403.030 do generační elektrody.
  4. Vložte generační elektrodu bez diafragmy 6.0345.100 nebo generační elektrodu s diafragmou 6.0344.100 společně s absorpční trubičkou do největšího zábrusového otvoru.
  5. Vložte indikační elektrodu 6.0341.100 do levého zábrusového otvoru.
  6. Umístěte septum 6.1448.020 na přední otvor coulometrické cely a zašroubujte na ni fixační víčko s otvorem.
  7. Utáhněte víčko jen takovou silou aby byla nádobka dobře utěsněna. Septum se nesmí prohnout.


FAQs

 • Jak často by měla být měněna molekulová síta?

 • Jak regenerovat molekulová síta?