KF Titrace – Kondicionace coulometrické cely

851 Titrando with coulometric cell - Karl Fischer Coulometer
Coulometrická titrační cela se plní 100 ml KF činidla. Pokud se používá generační elektroda s diafragmou, tak ta je potřeba ještě naplnit vnitřní část asi 5 ml katolytu. Dostatečná rychlost míchání by mělo zajistit správné promíchání.

Při kombinaci s píckou, je titrační cela naplněna 150 ml KF činidla. Kromě toho doporučujeme při těchto měřeních použít maximální rychlost míchání.


FAQs

  • Co dělat, když je drift příliš vysoký?